Alla inlägg av Yossi

Regeringens politik 2014-18:

källa: VI som tänker rösta på Socialdemokraterna
1. Höjt barnbidrag med 200 kr/mån.
2. Höjt studiebidrag för gymnasieelever med 200 kr/mån
3. Höjt studiemedel för högskolestudenter med 300 kr/mån
4. Avgiftsfri kollektivtrafik för skolelever på sommarloven
5. CSN-lån för att ta körkort.
6. Avgiftsfri tandvård upp till 23 år
7. Fördubblat tandvårdsbidrag för unga mellan 22-29 år
8. Lägsta ungdomsarbetslösheten på 15 år
9. Uppfylld 90-dagarsgaranti
10. 200 miljoner mer årligen på elevhälsan
11. 250 miljoner mer årligen till den sociala barn-och ungdomsvården
12. Avgiftsfria receptbelagda mediciner för barn
13. 6 miljarder mer per år som fördelas efter behov för en jämlikare skola
14. Avgiftsfria preventivmedel för unga upp till 21 år
15. Avgiftsfri simskola
16. 100 miljoner för 10 000 fler sommarjobb
17. Infört samtyckeslag
18. 50 miljoner till tjej-och kvinnojourer efter #metoo
19. 70 miljoner till fritidsgårdar och kultur och idrott för barn och unga
20. 1 miljard till förlossningsvården
21. Bidrag för billigare glasögon till barn
22. Lagförslag för att återinföra högskolebehörighet som norm på yrkesprogram
23. 20 000 fler anställda inom skolan idag jämfört med 2014
24. Utreder betygssystemet för att ersätta kursbetyg med ämnesbetyg
25. 140 miljoner för sänkta avgifter i musik-och kulturskolan
26. 50 miljoner för bättre sex-och samlevnadsundervisning i skolan efter #metoo
27. Obligatorisk prao i högstadiet
28. Läsa, skriva, räkna-garanti
29. Fler böcker i förskolan, mer resurser till skolbibliotek och insatser för ökad läsning
30. 360 miljoner för läxhjälp åt alla elever
31. Högre anslag till idrottsrörelsen
32. En halv miljard i jämlikhetspeng till skolor med störst behov
33. Insatser för att fler ska klara gymnasiet
34. Rätt till komvux för alla
35. Blocköverskridande överenskommelse om 100% förnybar energi till 2040.
36. Minsta barngrupperna i förskolan på 25 år
37. Infört barnkonventionen som svensk lag
38. 100 miljoner för att motverka hedersförtryck
39. Fördubblat satsningar på ökad psykisk hälsa och bättre psykiatri. Ca 2 miljarder årligen
40. Uppdrag att stödja arbetet med unga som varken arbetar eller studerar
41. 10 välfärdsmiljarder till kommuner och landsting
42. 250 miljoner till kostnadsfria lovaktiviteter
43. Bättre sjukförsäkring för studenter
44. Största miljö-och klimatsatsningen i modern tid, 13 miljarder fram till 2020, en 185%-ig ökning i jämförelse med förra mandatperioden.
45. Subvention av elcyklar, fyrdubbling av antalet laddstolpar och ökat stöd till solceller.
46. Flygskatt har införts för att flyget ska bära sina klimatkostnader och bränslebytet samt bonus-malus-system har införts för att ställa om transportsektorn.
47. Stopp för staplande av visstidsanställningar
48. Utredning för att sätta stopp för sms-anställningar och hyvling
49. Enklare för unga transpersoner att byta juridiskt kön
50. Förstärkning av psykiatrin för barn och unga. 250 miljoner kr mer till landstingen
51. Statsbidrag för att rusta upp skollokaler
52. 500 miljoner för fler speciallärare och specialpedagoger
53. Satsning på utökad lovskola för elever på språkintroduktionsprogram
54. 2 miljarder till lågstadiet för fler lärare och mindre klasser
55. Avgiftsfri screening för livmoderhalscancer
56. Höjt underhållsstöd för äldre barn med 350 kr/mån för barn som är 15 år eller äldre och 150 kr/mån för barn som är mellan 11-14 år.
57. 130 miljoner kronor mer till ungdomsmottagningar.
58. 2,2 miljarder i statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt utsatta områden
59. Avdragsrätt för fackmedlemskap
60. 500 miljoner för att stärka fritidshemmen
61. 80 miljoner årligen för barnomsorg på obekväm arbetstid
62. 14 000 fler högskoleplatser
63. 830 miljoner för minskade barngrupper i förskolan.
64. 5000 fler folkhögskoleplatser
65. 2500 platser på yrkeshögskolan
66. 7 miljarder mer till polisen, största polissatsningen på över ett decennium
67. 1,2 miljarder för att hela Sverige ska leva
68. Fri entré på statliga muséer
69. 150 miljoner för lovskola åt alla
70. 137 miljoner till förstärkt barnhälsovård
71. Ny timplan i grundskolan för att garantera undervisningstid åt alla elever
72. Lärarlönelyft och fler lärare
73. Regionala lärcentra för att man ska kunna utbilda i sig i hela landet
74. 50 miljoner kronor årligen för att motverka psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända barn och unga samt 390 miljoner för bättre mottagande av ensamkommande barn och unga
75. Höjt tak i A-kassan
76. Utökad möjlighet till deltidsstämpling för att få A-kassa
77. Platserna på polisutbildningen har utökats och antalet antagna fördubblats till 1400 per år.
78. Krafttag mot organiserad brottslighet. 30 straffskärpningar för allt från vapeninnehav till narkotikabrott.
79. Skatteverket har fått i uppdrag att jaga rika skattesmitare. Idag försvinner 130 miljarder skattekronor från Sverige varje år.
80. Stärkt rätt till målsägandebiträde till offer för sexualbrott, samt extra satsning på brottsofferjourer.
81. Kunskapslyftet – 93 000 fler utbildningsplatser
82. Den största bostadssatsningen på 20 år – 3,2 miljarder årligen för fler billiga hyresrätter
83. Höjt flerbarnstillägg
84. Höjd garantinivå i sjuk- och aktivitetsersättningen
85. Rättvist karensavdrag
86. Totalförbud av barnäktenskap
87. 47%-ig ökning av medel till järnvägsunderhållet
88. 2 600 nya utbildningsplatser för sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
89. Obligatorisk förskola för alla barn
90. Avskaffande av FAS 3 och Lex Laval (lika lön för lika arbete)
91. Skärpta straff för sexualbrott
92. Återinförande av den allmänna värnplikten
93. Lagförslag för att begränsa vinsterna i välfärden
94. Halverat tiden för nyanlända att komma i arbete
95. 11 000 fler extratjänster i välfärden
96. 100 000 fler som arbetar i välfärden
97. 100 miljoner mer för att stärka tillgängligheten till Barn-och ungdomspsykiatrin
98. Investeringsstöd för 11 000 fler billiga hyresrätter
99. Infört tredje reserverad månad i föräldraförsäkringen
100. 4,7 miljarder mer till sjukvården. Största satsningen i modern tid.

Vi lägger till några extra punkter på listan som gäller specifikt för pensionärerna

@ 1,7 miljoner pensionärer har fått sänkt skatt som ett led i regeringens strävan att slopa den oanständiga pensionärsskatten

@ 290 000 pensionärer, därav 75% kvinnor, fått ett höjt bostadstillägg med upp till 470 kronor i månaden

@ Avgiftsfri öppenvård för dem som är äldre än 85 år.

@ Det allmänna tandvårdsbidraget har fyrdubblats från 150 till 600 kronor per år för personer 65-74 år

Har regeringen tur med hög konjunktur?

1 maj 2014 lyssnade jag på Karl Petter Thorwaldsson, LO:s ordförande. Han sa då att LO ekonomer har räknat ut att staten behöver satsa 70 miljarder på välfärden.  Denna regering har investerat 76 miljarder.
Och för de som påstår att regeringen har tur med ekonomi så kan jag säga så har. Låg konjunktur eller hög konjunktur kan man förstärka eller försvaga. Och ändå kan en del påstå att  S har alltid tur att styra i hög konjunktur och M har otur och styr i låg konjunktur. Ja, men så är självklart inte.
Investerar man 76 miljarder under en mandat period på välfärden och gör stora satsningar på kommunerna, klimat, försvaret, tullen, polisen, utbildning , sjukvården,  bostäder. m.m och samtidigt amorterar man på statsskulden så den är nu på det lägsta andel av BNP sedan 1976 så förstärker man  ekonomin och tar ansvar, På så sett så förstärker man hög  konjunkturen.

Ja, och resultatet är fantastiskt. Bl.a. 28 000 fler lärare och fler än 100 000 går till arbetet i välfärden. 300 000 fler har fått arbete sedan regeringen har tillträde. 43% av de nyanlända har idag arbete eller studerar 90 dagar efter etableringsperioden är slut det är 10% enheter högre än föra året och det hösta nivå på länge (aktuellt mars 2018). Ungdoms arbetslöshet är lägre än på många år och målet med 90 dagars garantin för ungdomar är nåd. Förutom detta så är arbetslösheten snart på samma nivå som 2008 trots massiv invandring år 2015. Bygg takten är den högst sedan miljonprogrammen,

Antal platser på högskolan har ökat kraftigt med bl.a. stora nya grupper av lärare, poliser, vård personal och andra bristyrken samt stora satsningar på miljöforskningar.
barnbidraget har höjds , studiebidraget också , pensionärsskatten håller på att avskaffas, höjd bostadstillägg m.m. och detta förstärker hushållens ekonomi.

A-kassa har höjds och stora satsning görs p arbetsmiljön. Vi få inte glömma att A-kassa är en försäkring och inte bidrag och är väldigt viktigt för rörlighet på arbetsmarknaden.

Vårddebatten är extra intressant. För det första drivs vården av landstingen och inte staten. Regeringen tog bort kömiljarden och ersatt denna med ett betydligt stor summa till vården.  De borgerliga, inte minst KD pratar alltid om kömiljarden som försvann men inte om de antal miljarder som har tillkommit.
Men det de borgerliga inte vill prata om är Nya Karolinska som de minskar till ”en byggnad i Solna” och har blivit världens dyraste sjukhus. de pratar gärna om kömiljarden men inte om en ca 60 miljarder projekt.

Skulle vara ändå så att S har tur när man styr landet, landstinget eller kommunen  och M har otur då är det bäst att S alltid styr för då kommer vi alltid ha hög  konjunktur 🙂

språkplikt för asylsökande

Jag arbetar med nyanlända i etableringen.
Etablering är på max 2 år och jag kan konstatera att en betydande del av den tiden sökande är hos oss går åt svensk undervisning och samhällsorientering.
Två moment som borde ligga betydligt tidigare och därför tycker jag att detta förslag är väldigt positive för de nyanlända och samhället i stort.
För att gå i t.ex. arbetsmarknadsutbildningar krävs att man nå vis nivå i Svenska. Språkinlärning under asylprocessen kan innebära att vi på arbetsförmedlingen kan sätta insatser redan dag 1, inte minst studie insatser och inte behöver vänta tills sökande är färdig med SFI. ?

Pressmeddelande:
Socialdemokraterna lanserar förslag om språkplikt för nyanlända och invandrare

Extratjänster

Den som känner mig vet att jag gillar statistik. Här är en sammanställning av antal extratjänster i Stockholms län.
källa: Arbetsförmedlingen.

Tabellen nere visar antal extratjänster och rankningen baserad på  antal invånare (2017) delat på antal extratjänster i feb 2018

Bästa kommuner att använda extratjänster:
1) Järfälla 354  invånare  per tjänst
2) Nynäshamn 598
3) Sigtuna 604

Sämsta kommuner:
26) Lidingö 7864  invånare  per tjänst
25) Huddinge 6471
24) Vaxholm 5916

Statistik extratjänster feb 2018
Statistik extratjänster feb 2018

Tvärförbindelse Södertörn

För några år sedan sa jag att det är helt galet att man bygger en väg rakt genom Flemingsbergsskogens naturreservat. Vägen måste gå i tunnel sa jag.  Detta var inte en realistiskt alternativ tyckte många.  Men i går på kommunfullmäktige i Huddinge sa vi ja till avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun och Trafikverket om tunnellösning genom Glömstadalen. Trafikverket är klara med att målet är även tunnel under Flemingsbergsskogens naturreservatet, annars klarar man inte miljökraven.
Socialdemokraterna i Huddinge förespråkar kollektivtrafik på egen körfält på det nya vägen och vidare genom Förbifart Stockholm, en BRT lösning.  (BRT i Sverige)
Ja, flera vägar leder till ökat trafik och prognoserna pekar på ökning från dagen 20 000 till 90 000 bilar/dag. Men alternativet blir att skicka all trafik från det nya Stockholm Norvik Hamn genom Stockholm. Då har jag inte ens nämnt utveckling i Nynäshamn, Haninge och Tyresö.
Jag är inte en förespråkare av flera vägar men denna väg med kollektivtrafik kommer troligen bidra till minskat koldioxidutsläpp.

stöd och matchning

Min egen erfarenhet av privat Stöd Och Matchning är att staten fick betala för en tjänst som gav mig absolut ingenting. 🙁

Efter ett antal månader i arbetslösheten fick jag ett erbjudande av Arbetsförmedlingen om att ingå i programmet Stöd och Matchning. Den 14/9 var jag på en informationsträff om programmet som skulle starta den 27/9.
Jag valde en av aktörerna i listan, aktör  X  (en extern aktör) som är specialist i IT-jobben. I de två veckor i mellan han jag söka ett antal IT-tjänster och kom på en intervju, 29/9.
27/9 ringde jag  X eftersom de har än inte kontaktat mig och bokat ett möte, det blev 4/10. På mötet gick vi genom allt jag har gjort och vad jag kan göra för att få ett jobb. Mötet avslutade med att vi skulle avvakta svaret från intervjun innan vi sätter igång med insatser.  Nästa möte bokades till 18/10.
Under tiden fick jag besked att jag har gått vidare till intervju 2 men datumet var inte bestämt innan mötet hos X så mötet gav inget. Nästa mötet  3/11 var bara någon dag efter intervju 2 och nu var jag riktigt  nära jobb så även detta mötet gav inget.
I den kommande vecka fick jag både besked att jag snubblade på mållinjen och blev kallad på en intervju på Arbetsförmedlingen till en tjänst som kundresurs.
Den 18/11 var jag på intervju och den 21/11 träffade jag X för fjärde gången, vad tyckte X då? Ja, vi väntar på svar från AF.  Det blev sista möte hos X eftersom att  1/12 började jag arbeta på Arbetsförmedlingen.

64 dagar var jag inskriven hos X. Jag träffade X 4 gånger i ca 30min/gång. Jag fick ersättning från Försäkringskassan istället för A-kassan. – Det gav mig inget men kostade staten ganska mycket. För X var jag en väldigt lönsam kund.

Jag undrar vad M+SD+C+L+KD förslag – Arbetsförmedlingen borde inte arbeta med jobbmatchning kommer att kosta skattebetalarna.

Kan någon berätta för de att redan idag ligger mycket av jobbmatchning på externa aktörer.

Arbetsförmedlingen har dåligt ryckte men gör en fantastiskt jobb.

 

Det går bra för Sverige

Det går bra för Sverige trots att Alliansen fortsätter att upprepa gång på gång att regeringens politik är skadlig.

Riktiga siffror hittar man hos  SCB:

 • Antalet fast anställda fortsatte att öka

 • Antalet personer i arbetskraften ökade

 • Antalet sysselsatta fortsatte öka

 • Antalet fast anställda ökade

 • Arbetade timmar ökar

 • Arbetslösheten sjunker

I dec var antalet personer i arbetskraften i åldern 15-74
5 230 000, icke säsongrensat. Jämfört med december 2015 var det en ökning med 65 000. Samtidigt var  337 000 arbetslösa, en minskning med ca 7000.
Lägger man ihop dessa två siffror så är det 72000 personer till som har ett arbete att gå till.
Jag vet, Arbetslösheten bland utlandsfödda är fortfarande högt. Men det tar tid för de nyanlända att lära sig Svenska och att hitta arbete att gå till. Tålamod , jag tror att det kommer gå bra, vi på arbetsförmedlingen-etableringen jobbar stenhårt för att de ska slussas in i arbetsmarknaden men vi vet att det är viktigt att de först lär sig svenska.

Mer idrott i skolan?

Att barn bör röra mer på sig tycker de flesta. En del tycker att antal idrottstimmar i skolan bör vara fler. Men innan man själv dra en slutsats bör man ställa sig själv ett antal frågor:

 1.  Finns tillräckligt med lärare?
 2. Räcker dagsens hallarna till?
 3. Ska andra ämne plockas bort?
 4. Troligen hökar kostnaden för skolorna, Vad ska bort?

Några frågeställningar och fler finns.
Det är inte bara öka antal idrott timmar i skolan.

Skulle inte vara lättare att satsa mera på fritidsaktiviteter?

 

Tydliga prioriteringar i Löfvens nya regering

Löfven presenterar ny regeringNy regering
När Stefan Löfven presenterade de förändringar han gör i regeringen så kan man se en tydlig prioritering på jobb, miljö och bostäder.

Sedan regeringen har tillträds så har mycket hänt i EU , inte minst till följd av flyktings krisen och därför väljer Löfven att ha en EU minister.
* EU- och handelsminister : Ann Linde (S)
Ann Linde är en väldigt respekterat politiker som jag hade förmån att träffa i ett antal gånger. Hon får överta handelsminister posten från Mikael Damberg som få fokusera på jobb skapande arbete.
* Närings- och innovationsminister Mikael Damberg fokuserar från och med nu på att skapa nya jobb för att Sverige ska nå målet om EU:s lägsta arbetslöshet 2020

* Statsrådet Ylva Johanssons titel ändras till arbetsmarknads- och etableringsminister. En uppgift hon har fått av Löfven för ett tag sedan men nu ändras även hennes titel. etableringsfrågorna är väldigt viktiga och aktuella. Det ska inte ta 7 år att få ett jobb för nya anlända och inte för oss andra eller.

* Bostads- och digitaliseringsminister:
Bostads frågorna är otroligt viktiga, inte minst med den brist på bostäder vi har just nu. Ska vi klara att öka bostadsbyggandet med bibehållna miljökrav så krävs det mycket arbete. Därför jag är glad att Peter Eriksson (MP) fick uppdraget. Han är en mycket respekterad politiker och jag tror att han kommer lyckas med uppdraget. Han får även påföljden digitaliseringsminister en viktigt uppdrag för att få hela Sverige att hålla i hop.  Han kommer dela ansvaret för den digitala världen med
* Civilminister Ardalan Shekarabi som får ansvar för e-förvaltning.

Miljö, Klimat och Energi frågorna  för en ännu viktigare roll och delas mellan tre ministrar.
* Miljöminister Karolina Skog (MP)
* Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin(MP).
* Energiminister Ibrahim Baylan som får även ansvar för samordnings- och energifrågor och få titeln Samordnings- och energiminister.

* Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson får nu även ansvar för vapenexportfrågor.

Att inget görs om i de andra departement är bra tycker jag för de har hittills levererat . en stor satsningar på flera utbildningsplatser, högre lärarlöner ökat bidrag till kommunerna och amorterings krav är några exempel.

Jag önskar regeringen lycka till och hoppas att Svenska folket inser hur series och hård arbetande är denna regering.

Statens investeringar på kommunerna gör att Huddinge och andra kommuner inte behöva höja skatterna, det skulle vara oundvikligt annars.

 

 

 

 

En chansning som inte gick hem

Just nu pågår Sverigeförhandlingen.
Huddinge visade en vilja att vara med och lämna in en ansökan med önskan om att förhandla om tre projekt.
1) Stopp för höghastighetståget i Flemingsberg.
2) Spårväg syd.
3) Förlängd tunnelbanan från Fruängen till Kungens Kurva.
(S) har även förslagit  en fyrade projekt – Bus Rapid Transit (BRT) mellan Haninge – Huddinge – Förbifart Stockholm och vidare norrut. Ett förslag som röstades ner.   

I första budet som presenterades nyligen så försvann projekt  nr 3 och projekt  nr 1 är mycket oviss.
Förhandling fortsätter om Spårväg Syd.

På kommunfullmäktige 30 sep som behandlade  just denna ansökan tog jag upp risken med att precisera t-banans sträcka. Nu blev min oro sanningen.  Jag tyckte att Huddinge borde ansöka om en tunnelbana till Kungens Kurva och låta utredarna utredda de olika alternativ:
1) Fruängen-Kungens Kurva
2) Sätra-Kungens Kurva eller
eller en annan sträckning som t.ex Skärholmen – Kungens Kurva.
Men eftersom  Huddinge valde precisera alternative nr 1 som nu inte finns med så blir det  troligen inte en utredning om de andra alternativ på många år framåt. Synd eftersom Kungens Kurvas trafik situation  är en av Huddinges  värsta miljö bovar.

 

0:05 / 4:16

Dödläge i Israel är inte bra för någon

Både Israels regeringen och Palestinas ledning är ansvariga för dödläget.

I en väldigt bra skrivet artikel i Aftonbladet skriver Karin Pettersson om den väldigt höger regeringen i Israel som gör inte så mycket för att åter uppta fredens väg och sätta igång och förhandla.
Ja Jag är en riktig Israel vän och därför vågar jag kritisera den Israeliska regeringen som jag tycker inte gör tillräckligt

Samtidigt ligger mycket av ansvaret av de pågående attackerna på Israeler i  Abbas  händer. Istället för att kritisera attackerna så ger han dessa terrorister sin stöd.
I förrgår blev en kvinnlig polis dödat av en terrorist  med kniv, samtidigt har Abbas bjudit in till sig 11 familjer vars deras anhöriga dödades när de genomförde attacker på Israel. Abbas vill tacka de för deras anhörigas hjälte insatser, många av de var bara barn. Abbas träffa teroristernas familjer

Därför tycker jag att om Margot Wallström väljer att kritisera Israel så ska hon göra detta men samtidigt behöver hon vara lika öppet med att kritisera Palestinierna och Abbas.

Det bästa tycker jag är ändå är att hjälpa de krafterna som arbetar aktiv för en tvåstatslösning som t.ex. Labor och deras partisekreterare Hilik Bar som leder arbetet för tvåstatslösning.

Se denna Youtube klipp och då kommer du förstå vad jag menar:
MK Hilik Bar KILLIN’ IT! On Netanyahu and peace 

 

Regeringen levererar

Ofta för man höra att regeringen gör ingenting.
Här är en lista med artiklar som visar en del av det regeringen gör.

Jag kommer uppdatera listen eftersom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det går bra för Sverige

Skulle jag vakna idag efter en lång period sömn, starta min tv eller  öppna en tidning så skulle jag tro att Sverige håller på att gå under. Men så är inte är fallet, det går faktiskt bra för Sverige.

Om detta skriver riksdagsledamöter Hans Hoff och Kristina Nilsson Det går visst bra för svensk ekonomi där skriver de bl.a.
– Nya siffror från Eurostat som släpptes nyligen visar på en mycket stark utveckling. Sveriges BNP ökade med 3,9 procent jämfört med samma kvartal förra året. Enligt Eurostat är det tredje bäst i hela EU och en historiskt hög nivå. När den förra regeringen lämnade över rodret låg Sverige på åttonde plats.

Igår kom SCBs siffror för arbetsmarknads utvecklingen för november där de skriver om en fortsatt förbättrat arbetsmarknadsläge.
Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 873 000 i november 2015, icke säsongsrensat. Det är en ökning med 87 000 jämfört med november 2014. Antalet arbetslösa minskade med 55 000 till 325 000 och andelen arbetslösa minskade med 1,2 procentenheter till 6,2 procent. Antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 167,1 miljoner per vecka. Säsongsrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt en minskning av arbetslösheten, som uppgick till 7,0 procent.

Igår antog riksdagen regeringens budget:
2016 – investeringarnas år
– Miljardinvesteringar för fler jobb.
– Investeringar i skolan och utbildning. Från förskolan till högskolan.
Den största investering på miljön på minst 20 år.
– Sänkt skatt för pensionärer.
– Miljardsatsning för fler bostäder.
– Investering på järnvägen och järnvägsunderhåll.
– Snabbspår till jobb för nyanlända.
och mycket mera.

Det finns en del annat som går åt rätt håll.
– Regeringen antog en ny strategi för Syrienkrisen.
– Från 1 februari tas bort den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen.
Förbättrad psykisk hälsa för unga.
Fas 3 ska avskaffas.
En jämställd föräldraförsäkring

Ja, mycket är påbörjat. Stefan Löfven sa på en intervju i veckan att så mycket som 97 av 105 punkter som finns med på valmanifesten är påbörjade.

Trots en svår flyktingsituation så går det bra för Sverige och 2016 kommer säkert att gå ännu bättre med alla dessa investeringar.
Och visst kan vi nå EUs lägsta arbetslösheten 2020, men då återstår mycket jobb.

Tänk positiv så må du säkert bättre, det gör jag i alla fall.

 

Sverige blir en vinnare på massinvandringen

Det var inte så länge sedan som Fredrik Reinfeldt sa att vi kommer behöva ändra pensionsålder till 75. Vi blir äldre och äldre och det kommer finnas brist på arbetetskraft som försörjer de äldre och bär upp välfärden. Han kanske hade rätt eftersom vi ser ett stort problem med att hitta rätt personal till visa yrken, visa av de är väldigt viktiga yrken som sjuksköterskor och lärare om jag ska ta som exempel.

Men vad Fredrik Reinfeldt inte räknade med var att det skulle komma så många flyktingar till Sverige år 2015 och troligen även 2016. Dagen kommer och vi ska titta tillbaka och se vilken underbar insats vi gjorde med att hjälpa så många på flykt och samtidigt kommer vi vara glada över att pensionsålder står fortfarande stilla på 65 år och detta  tack vare alla dessa människor. Länder som inte ta sitt ansvar idag kommer vara de stora förlorare. Detta kan man se redan i dag när man granskar länders ekonomi, t.ex. Japans.

Just nu befinner landet i en väldigt ansträngd situation men vi har ett långt land som är ganska glest bebyggt och vi är även ett rikt land. Så det är inte så konstigt att vi tar hand om så många. Men vi är inte ensamma i världen. Turkiet, Jordanien och Libanon är några länder som tar ett stort ansvarar. Men vi måste fortsätta arbetet med att flera länder ska vara med och hjälpa till och i Sverige ska alla kommuner bidra.  Flera bostäder och skolor måste byggas och jag är glad att flera kommuner i Stockholms region har ökat byggtakten, men vi måste ha tålamod, ett byggprojekt tar några år.

 

En intresant artikel jag hittade i Newsweek:
Refugee Could Give Europe’s Economy a New Lease of Life

Bra men räcker inte

I veckans Mitt i Huddinge läser jag artikeln
-Betygen fortsätter stiga. Men andelen behöriga elever till gymnasiet har inte ökat.

Meritvärde Huddinges skolor
Meritvärde Huddinges skolor

Vist är det bra att kurvan pekar upp för meritvärdena, men jag kan konstatera att skillnaden mellan Kungsklippeskolan som klättrade till plats 1 med meritvärde på 259,6 till Vårbyskolan på plats 12 med 179,7 är enorm. Det motsvarar  en snitt betyg mellan C och E.  Det är just ojämlikheten mellan skolorna i Huddinge som vi Socialdemokrater har pekat länge som en utmaning för kommunen.

I frågan om varför inte flera blev behöriga när snittbetyg har gått upp  säger grundskolchef i kommunen  Kerstin Gelfgren att resultatökning beror troligen på att de elever som har redan bra betyg har blivit bättre medan de som har svårt stått stilla.

Ordförande i grundskolsnämnden Jelena Drenjanin (M) säger att kommunen börjar se effekter av de satsningar som gjorts.
Är hon nöjd? Ja, det skulle jag tolka som om jag läser kommunens budget för år 2016.
En Socialdemokratiskt budet skulle ge betydligt bättre förutsättningar att ge alla barn en möjlighet att nå gymnasiet.

Socialdemokraterna – Grundskolenämnden tilldelas en uppräkning för priser och löner för 2016 med 2 procent, dvs. 27,7 miljoner kronor.
Koalitionen (M,FP,C,KD,DP,HP)  (SD samma siffror)- Grundskolenämnden tilldelas en uppräkning för priser och löner för 2016 med 1 procent och hyror med 0,07 procent, 13,9 miljoner kronor.

SocialdemokraternaFörskolenämnden tilldelas en uppräkning för priser och löner för 2016 med 2 procent, dvs. 16,1 miljoner kronor.
Koalitionen (SD samma siffror)- Förskolenämnden tilldelas en uppräkning för priser och löner med 1 procent och hyror med 0,07 procent, 8,1 miljoner kronor.

SocialdemokraternaGymnasienämnden tilldelas en uppräkning för priser och löner för 2016 med 1,35 procent, dvs. 6,1 miljoner kronor.
Koalitionen (SD samma siffror) – Gymnasienämnden tilldelas en uppräkning för priser och löner för 2016 med 1 procent och hyror med 0,07 procent, 4,5 miljoner kronor.

Eftersom koalitionens fick sitt förslag genom innebär det troligen nedskärningar i dessa verksamheter. Men det finns en räddning och det att vi har en regering som investerar i skolan. Just nu håller skolorna i Sverige att anställda 3000 lärare med statliga medel. I kommande år så kommer statensinvesteringar öka och inkluderar bl.a. satsningar på elever med svårighet något som behövs om vi menar allvar med att alla ska klara grundskola med betyg  som ge de inträdde till gymnasiet.

 

Har Alliansens glömt val resultatet?

Att KD väljer att lämna DÖ är en sak men att hela Alliansen gör detta är något annat. Hur pålitliga är de? Kan man i huvud taget ingår avtal med dessa partier? Troligen var det redan uppgjort innan KD:s beslutet eftersom de andra inte ens tvekade och meddelade kort efter att DÖ gäller inte länge .

För att förstå varför DÖ kom till så måste man gå tillbaka till valnatten 2014. Valresultatet visade att Alliansen förlorade valet och inget parti och ingen block fick en egen majoritet i riksdagen dvs ingen vinnare. Eftersom den rödgröna blocket var större än Alliansen så fick Stefan Löfven bilda regering. Det är vanligt i Svenskt politiskt med en minoritetsregering.
S + MP valde att inte ta in V i regeringssamarbete för att öppna möjligheten till ett brett samarbete med Alliansen.
Det man inte räknade med var att SD skulle bryta  praxisen där man brukar endast rösta på sin egen budget och röstade även på Alliansens.

Alliansen budget vann och statsminister aviserat om ett nytt val.
Skulle han lämna in sin avskedsansökan och Alliansen skulle ta över så skulle de alltid behöva lita sig till SD för att få genom sina förslag eftersom de rödgröna har flera platser i riksdagen än Alliansen.
Men SD kidnappade svenskt politiken genom att kräva anpassning av invandringspolitik till deras krav annars skulle de fälla varje regering även  Alliansens, och ett nytt val skulle troligen inte ändra maktbalansen och kaoset skulle försätta.

December Överenskommelse DÖ  var ett sätt att få ett stabilt styre av landet. DÖ innebär att det största blocket skulle regera och få genom budget.  Det skulle gälla även om det blir en omvänd situation i kommande val.

När KD valde  Ebba Busch  till partiledare var det klart att partiet skulle dra kraftigt åt höger. Hon är troligen beredd att skapade åter osäkerhet i landet. Det var ganska tydligt att hon var ointresserad av att DÖ skulle överleva rikstinget.

Att även de andra Allianspartierna väljer att bryta avtalet var överraskande. Det visar att Alliansens samarbete är viktigare för de än stabilitet i landet, inte minst när landet befinner sig i en extrem situation. Jag tycker att det är helt respektlöst och oansvarigt att bryta ett avtal som tecknades för endast 10 månader sedan.

Har Alliansen glömt att de har förlorade valet?  Nu återstår att se hur de agerar i framtiden. Väljer de att lägga en gemensam budget så kommer det troligen leda direkt till nytt val.

 

 

Ett bra förslag från SRV

Den 23 september 2014 lämnade jag en protokollsanteckning på Miljönämndens sammanträdde. Jag var kritiskt till att SRV inte gjorde tillräckligt för att renhållningstaxa skulle ge ett ekonomiskt incitament för att flera skulle vilja sortera. (Se protokollsanteckning längre ner)
Men i årets förslag så har de gjort detta, ett väldigt bra förslag.
Se förslaget på Huddinge.se

Två viktiga delar i förslaget som är precis vad jag har hoppats på.:

 •  Öka incitamentet för utsortering av matavfall. Skillnaden mellan de två abonnemangen utökas till 500 kronor inklusive moms genom att taxan för de som sorterar ut sitt matavfall sänks med 50 kronor och abonnemanget för osorterat höjs med 100 kronor.
 •  Avgiften för Sortera Hemma sänks under en femårsperiod med 200 kronor per år (inklusive moms), för att på sikt nå samma taxa som ett matavfalls abonnemang.

protokollsanteckning punkt  5 – Remiss från kommunstyrelsen till Miljönämnden.   – Förslag till ändringar i renhållningstaxan att gälla från och med 1 januari 2015

Vi instämmer med förvaltnings synpunkt om att taxan bör vara konstruerad så att avfallshantering  som främjar miljön belönas.

Därför tycker vi att det är fel att systemet ”Sorterahemma” räknas som extra tjänst. Vi är medvetna om att hämtning av förpackningar ligger utanför den kommunala monopolet men tror ändå att systemet främjar kommunens miljömål.

Därför tycker vi att kommunstyrelsen bör agera för ändring av taxorna så det ska vara mer balans mellan Sorterahemma och de andra tjänster.

Med de nya taxorna betalar en villaägare 361 kr för att sortera sitt avfall och väljer hen att sortera matavfallet blir skillnaden 797kr.

I dokumentet ”Renhållningstaxa 2015” sida 3 kan man avläsa: (inkl. moms)

Abonnemang osorterat årsavgift – 240 l kärl             1244 kr (1555 kr)

Abonnemang Källsortering av matavfall årsavgift 140l kärl matavfall + 240l kärl restavfall                                                                 895 kr   (1119 kr)

Sorterahemma årsavgift Tömning hushållsavfall                                                                                                                 709 kr   (886 kr) + Sorterahemma– förpackningar                                           824 kr   (1030kr)                                                                                                              ———————-                                                                                                              1533 kr ( 1916kr)

Slutord: Väljer en villaägare att inte sortera alls blir avgiften 1 555kr. Väljer hen att vara ”duktig” och sortera matavfallet så belönas hen med 436kr och betalar 1 119kr. Detta ser vi väldig positive på. Men väljer hen att vara extra ”duktig” och sortera i 10 fraktioner så få hen betala 1 916kr.

Yosef Sigal  ledamot (S)
Karin Olsson ersättare (V)

Sverigeförhandlingen

För några veckor sedan lämnade Huddinge kommun en preliminär intresseanmälan till Sverigeförhandlingen och den 30 september ska det upp till diskussion i kommunfullmäktige. Det är viktigt att Huddinge agerar och visar att man vill vara med men jag tycker att både själva förslaget och det sättet det togs fram är beklagligt och inte alls genomtänkt.

När man ska ta ett så stort beslut så är det viktigt att bjuda alla partier till överläggningarna för att få en så stor majoritet bakom besluten. Men så var inte fallet. Koalitionen (M,FP,C,KD,DP,HP) väljer att köra själva och vet inte ens om de få majoritet av kommunfullmäktige med sig. Varför väljer de inte ens prata med kommunens största parti Socialdemokraterna? Själva förslag enligt Huddinge.se ser ut så här:

 • Spårväg syd (Flemingsberg-Kungens kurva-Skärholmen-Segeltorp-Älvsjö).
 • Tågstopp vid resecentrum i Flemingsberg som knutpunkt för höghastighetståg och regionala förbindelser där Stockholms Centralstation inte är slutdestination.
 • Förlängning av tunnelbanans röda linje från Fruängen till Kungens kurva via Segeltorp.

I junis budgetdebatt i kommunfullmäktige lyfte Socialdemokraterna behovet av en sammanhängande kollektivtrafik för ett hållbart Huddinge I förslaget ingick en utredning för tunnelbana till Huddinge, snabbuss system genom förbifart Stockholm och Spårväg syd.

Vad är skillnaden till koalitionens förslag och varför tycker jag att förslaget är inte väl genomtänkt.
Jag skulle vill börja med förslaget ”tågstopp vid resecentrum i Flemingsberg som knutpunkt för höghastighetståg”. Jag tycker att förslaget är bra men det krävs en stor ökning av antal resenärer för att inte stoppet hamnar i Södertälje eller Älvsjö.
Kommunen planera en kraftigt expandering i området och jag hoppas att Spårväg syd byggs, men det inte ens säkert att detta räcker. Förslaget om en snabbuss system Stockholmsbågen från Haninge via Flemingsberg, Kungens kurva, Barkarby till Kista och Täby skulle öka antal resenärer från båda håll.  Därför tycker jag att det är viktigt att snabbussarna ska ingå i Huddinges ansökan. Förutom detta är snabbussarna en backup och avlastning av pendeltågstrafiken och underlättar även för många i regionen att åka snabbt till Karolinska sjukhuset i Huddinge. Även studenter i Huddinges olika högskolor kommer få en möjlighet att hitta en lägenhet även om det är lite längre bort.
Sträckan  Haninge-Flemingsberg beräknas ta då endast 13 min mot dagens 43 min.
Snabbussarna kommer inte konkurrera med Spårväg syd eftersom bussarna kommer köra med endast ett stopp i Flemingsberg och ett Kungens Kurva medan Spårväg syd kommer ha flera stopp mellan dessa destinationer så de kompletterar varandra.

Kungens Kurva står för en betydligt del av Huddinges klimatpåverkan och föreslå en tunnelbana ditt är bra men förslaget  ”Förlängning av tunnelbanans röda linje från Fruängen till Kungens kurva via Segeltorp” är inte genomtänkt. Då binder man förhandlingen till just denna sträcka och riskerar att inte få tunnelbana alls.
Förutom detta så riskerar man projektet Spårväg syd eftersom det är inte troligt att förhandlarna kommer att gå med på både tunnelbana och Spårväg igenom Segeltorp.
Därför tycker jag att det ska stå i ansökan en önskan om en tunnelbana till Kungens Kurva och lämna det till experterna att avgöra sträckningen.
Personligt tror jag att förlängning av den röda linjen från Sätra skulle vara mer samhällsekonomiskt försvarbart. Och det skulle ge en större chans för att Spårväg syd ska gå igenom Segeltorp.

Läs även:
DN ”Så kan Förbifarten bli en grön bussled för regionen”
Scania – Stockholmsbågen
Skanska – Vision Stokholmsbågen
WSP – Stockholmsbågen – från vision till verklighet