opinionsundersökning med alt respekt

I kvällens aktuellt pratade de om en SIFO opinionsundersökning som visar att förtroende för S i jobbpolitik går ner. Det tycker jag inte är konstigt. Regering administrerar just nu Alliansens budget som ger inga nya jobb. Jag tror att många svenskar inte vet och tror att det beror på regeringens politik.
Om några veckor kommer regeringens första budget gå genom, men även den är bara en halvbudget. Först 2016 kan regeringen få genom en hell budget.
På samma gång måste man förstå att det tar tid med vissa åtgärder, inte minst när Alliansen vill sätta konstant käppar i hjulet.
Men kommer det gå bra? Ja det tror jag. Investeringar på skola, sjukvården, bostäder, järnvägsunderhåll, export, innovation, klimat m.m. kommer sätta fart på Sverige och det kommer visa resultat.
Då kan man fråga sig om det är rätt att halvera bidraget till företagen som anställer unga? Ja det finns bara en påse med pengar och om varje jobb som skapat tack vare sänkt arbetsgivaravgiften kostar staten ca 1 000 000 kr så finns betydligt bättre användning av pengarna.
Sedan finns många åtgärder som görs nu men resultatet kommer visa om några år. I detta ingår bl.a. förstärkning av läraryrket och högskolan. Där det nya skolkommissionen kommer att spela en viktigt roll.
I arbetsmarknaden är det en del förändringar på gång men det få inte gå för fort. Det är bättre att utreda noggrann så man minska risken för att människor drabbas.
När det gäller energi så vet jag att energiminister jobbar hårt för att Sverige ska åter bli ledande i världen.

Så när jag ska summera detta så ska jag använda ett ord- tålamod. Ja det finns inte Quick fix för alt. Jag hoppas på att när mandat perioden är slut så kommer arbetslösheten vara under 5%, och då kommer vi förhoppningsvis se andra siffror i opinionen

Det ska finnas balans mellan naturreservat och bostäder

Den hållbara samhället måste bygga på en balans mellan natur och bostäder.
I Masmo tunnelbana finns en förberedd uppgång mot skogen för att kunna bygga kollektivtrafiknära bostäder.
Jag kommer så väl ihåg den strid som pågick 2010 i Huddinges kommunfullmäktige om inrättat av en liten naturservat på Masmo berget.
Jag satt hemma och tittade på webbsändningarna från kommunfullmäktige där de borgerliga partierna stressade fram ett beslut om en naturreservat i samarbete med MP.
På andra sida var vi Socialdemokraterna som menade att det är viktigt att skydda naturen men inte just den i Masmo där man kan bygga kollektivtrafiknära, något som passa in i Huddinges vision. Men vi Socialdemokraterna förlorade striden.
Nu kommer kritik mot icke balans mellan naturreservat och bostäder och i inslaget använder de just Masmo berget. som exempel.
Jag tycker att det är dags att göra en inventering av värdera i Huddinges naturreservat för att se om det finns möjligheter att flytta på gränserna. Samtidigt så kan man titta på andra område som kan skyddas, som t.ex. Flottsbro som just nu finns planer på att skydda.

 

Fel tänkt av Villaägarnas Riksförbund

Villaägarnas Riksförbund har börjat en kampanj mot sänkning av ROT.
Detta är enligt mig fel tänkt. Pengarna ska gå till att bygga lägenheter och det gynnar även villaägarna.
För mig som är villaägare är det viktigare att mina barn och deras vänner ska ha någonstans att bo än att jag ska få ROT avdrag.
Även den dag jag väljer lämna villa livet vill jag ha möjligheten att flytta till en hyreslägenhet.
Förutom detta är dagen ROT helt fel fördelat. Det går bara till villaägare och stödjer inte ombyggnation av hyreslägenheter.
Det är bättre att pengarna ska gå till att bygga nya och renovera de gamla lägenheter än att subventionera bara en grupp människor.
Därför uppmanar jag dig att inte skriva på deras kampanj.

RUFS

Idag var jag på Nalen på en konferens
– Ny Regional Utvecklingsplan För Stockholmsregionen RUFS.
Det var den första steget för den nya RUFS som ska ersätta RUFS 2010 år 2018.
Vi fick lyssna på ett antal föreläsare se programmet

Jag är glad att det ser ut som att den nya RUFS:en kommer basera på den hållbarhetsperspektiv utvecklingsplanering.

Många tyckte att det var dags för att göra kollektivtrafiken till basen för trafik i Stockholm med bilar som komplettering till skillnad från idag som är tvärtom.

Eva Alfredsson från KTH berättade om OECD:s tillväxtprognos till 2060.
och pratade på vad man ska göra för att gå från dagsens samhällsekonomi till
den gröna ekonomin. En fras hon använder som jag tyckte var bra var
”Naturen börjar skicka fakturor till oss”

Den gröna ekonomin

Den andra delen handlar om revidering av trafikförsörjningsprogrammet som hänger ihop med RUFS. Där ingick även ett pass med grupparbete.
Bland mina tillägg till diskussionen kan jag nämna:

* kollektivtrafiken ska vara en grunden till person transporterna i Stockholm.
som idag domineras av bilen.
* Dagens zonsystem i kollektivtrafiken är inte bra och måste förändras.
* Nya tunnelbana linjer bör byggas istället för att öka belastning på dagens system.
* kollektivtrafiks matning till pendel måste ökas för att belastning på infartsparkeringar ska minskas.
* Cykel kommer vara en viktig trafikslag även i framtiden. För detta krävs bättre cykelbanor och även cykelmotorväggar. Även bättre cykelparkeringar krävs.
* Södertörnskommunerna missgynnas enligt mig. Mer investeringar i t.ex. tvärförbindelse behövs.
* Ny trafik lösningar bör prövas som t.ex. vink-taxi och vink-buss.
* utredd ökat sjötrafik.

 

 

 

HeForShe

Jag är en av 8401 Svenskar och  277,159 män i världen som stödjer kampanj HeForShe. (aktuellt 150407)

 Are you a man who is going to stand up for women’s rights? Svaret ja.

Jag är feminist  och är medlem i en feministisk parti, Socialdemokraterna.
Jag kommer jobba för rättvisa i samhälle där kvinnor ska samma representation i styrelser som män. Där det ska vara samma lön för samma jobb. Där man anställer en man eller en kvinna för hens kunskap inte för den kön man är.
För mig är svårt att tänka att prostitution är något annat än slaveri.
Kvinnor ska ha samma rättigheter som man har oavsett var hon bor i världen.