Bromsa klimathotet med bränsleskatter inte med högre SL kort

Regering planerar att höja bensinskatten men 0,52 kr + moms blir det 0,65 kr.
I de senaste 12 månader tankade vi familjen 754 liter diesel ,om dieseln höjs med samma belopp som bensinen så kommer familjens kostnad för diesel öka med 490 kr på ett år d.v.s. 41 kr/månad.
Samtidigt planerar alliansen i Stockholm en höjning av SL månadskort med 110 kr. Min dotters skolkort & fritidskort kommer säkert att blir dyrare: Min fru och sonen använder ibland reskassan. Total handlar det om ca 200 kr mer per månad.

Väg de mot varandra, dieselskatt 41 kr mot SL korten 200 kr.
Dieselskatt som ska användas för bl.a. bättre vägar och järnvägar mot SL kort höjning som ska gå till att täcka landstingets dåliga affärer.

Jag betalar gärna 41 kr mer i dieselskatt än högre SL kortavgift.

Då kommer jag tänka på de på landsbygden. Ok de kommer drabbas, men det går inte att jämföra. Den dag de få betala så mycket för boende som vi betalar så kan vi prata om jämförelse i bränsle kostnaden.
Men jag tycker att folk i landsbygden borde få en högre bidrag för inköp av nya bränslesnåla bilar.

Ska vi bromsa det negativa klimat utvecklingen så ska vi göra det med högre bränsleskatter, och inte högre kollektivtrafik priser.

SL kort höjs med 13,9%

Enligt uppgifter som jag kan läsa i olika medier så kommer SL månadskortet höjs i september från 790 kr till 900 kr. Detta är en höjning med 13,9%:

Höjningen ingår i Alliansens budget i Stockholms län landsting. Men för att få igenom sin budget och genomföra höjningen så krävs det att SD inte röstar emot. Troligen kommer SD att rösta på Alliansens budget och kommer då lycka skyldiga till höjning.

De rödgröna med S i spetsen ser en annan alternative. Den stora underskottet ska täckas med ökade antal trafikanter genom förenkling. T.ex. maxtaxan.
Samtidigt kan man minska antal konsulttimmar som är väldigt kostsamt för SL.

För att rädda klimatet krävs mer kollektivtrafik inte mindre.

SCB befolkningsförändringar 150331

Nu har SCB presenterat siffrorna för befolkningsförändringar under kvartal 1 – 2015.
Den som följde debatten i Huddinges kommunfullmäktige i måndags kunde tro att Huddinge växer snabbaste i landet.
Men med en snabb titt i tabellen nedan (sorterat efter procentuellt befolkningsökning)
kan jag konstatera att i den första kvartal för 2015 har Stockholms län ökat med 0,32% medan Huddinge befolkningen ökade med 0,16%. När jag räknar upp ifrån ner så är Huddinge faktiskt år bara på plats 23 i länet och 130 i landet.
Så visst finns det stora planer för Huddinge, men dit återstår lång väg.Befolkning Stockholms län 150331

Befolkning Stockholms län 150331

kollektivtrafiken i Huddinge behöver öka kraftigt

Huddinge växer snabbt och det pratas om möjlighet att bygga 35 000 bostäder.
För att klara den snabba utvecklingen och samtidigt minska klimat påverkan krävs det investeringar i klimatsmart bostäder, Cykelmotorväg men inte minst kollektivtrafiken.
För att klara kollektivtrafikförsörjning måste man ha politiskt mod och investera i sammanhängande system  där Spårväg Syd kopplar ihop Flemingsberg med Kungens Kurva, Skärholmen, Fruängen och Älvsjö. Samtidigt där man knyter ihop Haninge med Täby med busstrafik via Huddinge, förbifart Stockholm och Barkarby med projektet Stockholmsbågen.
Men dessa två projekt avlasta troligen inte tillräckligt Kungens Kurva som fortsätter att växa. För detta behövs förlängning av tunnelbana ditt.
Samtidigt för man inte glömma att satsa på fungerande pendeltåg och buss trafik.
Ja, Stockholms län och Huddinge står inför en stor utmaning och som sagt det behövs politiskt mod precis som den som lede till 100 tunnelbana stationer.
Dessa projekt påverkar inte bara Huddinge. Det är väldigt positiv även för Haninge, Botkyrka, Ekerö, Barkarby, Kista, Täby och Stockholm. Men även för andra kommuner omkring som för snabbare tillgång till Huddinge Karolinska sjukhus och Kungens Kurva/Skärholmen.

Seminarium om solenergi

Idag var jag på en givande seminarium om solenergi.
Arrangören var energi- och och föreläsare var Lars Andrén.
http://www.drivkraft.nu/

Målgruppen var politiker och tjänstemän i Huddinge, Haninge, Salems och Tyresö kommuner som arbetar med fastigheter, samhällsplanering, exploatering, byggprojekt och bygglov, miljö- och energifrågor.

Vi var ca 20 personer som fick en väldigt bra information Lars Andrén
Kan konstatera att Huddinge representerade av mig (S) och Tomas Nordström (MP)

Solenergi har en enorm potential och den som tror att vi har brist på sol i Sverige har fel var en av budskapen. Sverige ligger faktiskt i samma sol zon som stor del av Tyskland.

En beräkning som har gjort visar att i Sverige finns ca 300 kvkm tak som ligger bra till för installation av solenergi. Sol energi på dessa tak skulle täcka ca 1/3 av Sveriges energi behov.

Efter en prisras på utrustning och kombinerat med bidrag är solenergi en lönsam investering. Solpaneler har en garanti på 30 år men Lars tror att de kan hålla 50-60 år.

Det är betydligt mer lönsamt vid ny byggnation eller vid stora renoveringar. Ett exempel är miljonprogrammen som behövs rustas upp. Varför inte ha en fasad och taket täkt med sol energi. Som villa ägare så behöver jag någon dag bytta takpannor och då kan jag passa på och kombinera med installation av solenergi.

Mycket nytt teknik är på gång. T.ex. att ha möjlighet att koppla tvättmaskin och diskmaskin som kör igång när det finns gått med energi från solen.

I Tyskland har de börjat med att pumpa upp vatten på dag tid med hjälp av solenergi  för att använda vatten kraft på natten. Det är ett sätt att lagra solenergi.