3 miljarder/år till ökat lärarlöner.

Att helt vända utveckling i skolan på 3 år är nästan omöjligt. Forskare pratar om att det krävs ca 6 år. Men mycket går det att göra. Dagens besked om 3 miljarder för ökat löner för ca 66 000 lärare är välkommen. Detta i kombination med satsningarna på flera lärare, tidigt hjälp till barn med särskilda behov och satsningar på kvalitet i lärarutbildningen kan vara en mycket viktigt steg för att nå en bra skola för alla och att betydligt flera kommer nå de uppsatta kunskapsnivåerna.
Dagens förslag ger ca 66 000 lärare och förskollärare en genomsnitt löneökning med 3000 kr/mån 

Nu kan S & MP börja styra landet på riktigt.

Idag 16 juni 2015 gick regeringens budget genom riksdagen.
Nu kan investeringar för framtiden börja.

Redan i år kommer bl.a. dessa investeringar göras:
(Lista på Reformer och finansiering)

 •     Kraftig förstärkning av järnvägens underhåll
 •     Utbildningskontrakt åt arbetslösa ungdomar som saknar gymnasiekompetens
 •     Förstärkt A-kassa och sjukpenning
 •     Höjt bostadstillägg för pensionärer
 •     Mer pengar till förlossningsvården
 •     Mer personal inom äldreomsorgen
 •     Kunskapslyft för Sverige – 6500 nya utbildningsplatser i komvux, yrkesvux,
  folkhögskolor & högskolor!

I höst lägger regeringen den stora budgeten och det är då de har möjlighet att genomföra större förändringar. Då planeras bl.a.:

 • 90-dagars garantin
 • Avvecklingen av Fas 3
 • Första steg för avskaffandet av pensionärsskatten
 • Satsningar på förskola, skolan, vuxen bildning.

 

Flytta inte Långsjön kemikalier till Mälaren

De senaste tre åren har andel kemikalier i Långsjön blivit högre, inte minst fosfor.
Anledning till att fosfor halterna är relative låga genomför med 1900 talet är att sedan år 2002 pumpar Stockholms vatten in ca 30 l/s dricksvatten årligen. Något som motsvarande sjöns hela volym. (läs mer i Stockholms miljöbarometern)
På så sätt ser värdena att hamna på en ganska ok nivå men man flyttar problematiken till Mälaren. Där ifrån hämtar vi vår dricksvatten.

Med anledning av detta har vi Socialdemokraterna i Huddinge lämnat in en motion med rubriken:
Flytta inte Långsjöns kemikalieproblematik till Mälaren –
arbeta för att minska 
tillförsel av kemikalier

Motion - flytta inte Långsjön kemikalier till Mälaren
Motion – flytta inte Långsjön kemikalier till Mälaren

Jorden bli bara varmare och varmare

I Indien dör folk av värmen, i Kalifornien håller vattnet på att ta slut och har hemma klagar folk över det dåliga vädret. Vi ska vara glada över att det regnar även om det är underbart med fina soliga dagar?

Jorden bli bara varmare och varmare. Det är dags att göra stora investeringar i klimatet. Stora satsningar på förnyelsebarenergi, energieffektivisering, smarta transporter och minskad konsumtion av låg kvalité varor. Sverige kan bli världsledande i miljöteknik.

Vår existens står på spel och att ha råd med dessa investeringar behövs det troligen högre skatter på det som orsakar miljöförstoringarna. Jag skulle hellre se en högre bensin och diesel skatt än högre kollektivtrafik taxa. Även skatt på flyget bör införas.

Jobbskatteavdrag bidrar till ökat konsumtion av varor och bör minskas. Jag skulle heller se en kraftigt investeringar  på pensionärer som har slitit hård för att bygga landet och som är också konsumenter. Men jag tror att de konsumerar betydligt mera tjänster än varor.

Det är självklart att valfriheten ska finnas. Det är självklart att vi ska kunna välja vilken bil vi kör men samtidigt ska det vara betydligt mer lönsamt att köra en EL-bil är bensin bil.

Det ska finnas stora bidrag för sol, vind och andra gröna energier samtidigt som skatt på smutsigt energi ökas.

Situationen är så allvarligt att vi måste ändra våra vanor här och nu. Samtidigt krävs det en politiskt mod och enighet för att vi ska klara detta. Jag hoppas att även journalisterna börjar skriva positiv  om sådana åtgärder som krävs för att vi ska nå ditt. T.ex. högre bensinskatt, sänkning av jobbskatteavdraget och andra åtgärder som kan vara vår räddning istället för att gång räkna hur mycket vi förlorar

tillsammans kan vi rädda världen