Bättre sent än aldrig

Förra året kördes ner en stolpe på Haradsvägen vid Segeltorp centrum. En ny stolpe är förtfarande inte upp men nu finns det hopp.

Den 23 mars tog jag upp frågan på Natur och byggnadsnämnden eftersom stolpen saknades i den mörka vintern. Då fick jag beskedet att en stolpe var redan beställd.

I veckan kontaktade jag kommunen på nytt. Svaret jag fick är lovande (läs under bilderna)
Sammanfattningsvis förväntas stolpen vara uppe inom 3 veckor.
Bra, bättre sent än aldrig.

Haradsvägen vid Segeltorpcentrum
Haradsvägen vid Segeltorpcentrum
Haradsvägen vid Segeltorpcentrum
Haradsvägen vid Segeltorpcentrum

Svaret från kommunen:
Efter samtal med entreprenören har vi nu koll på vad som hänt med den trafikskadade stolpen vid rondellen häradsvägen/G:a Södertäljevägen.

Efter att den anmäldes 25 mars så var vi osäkra på stolptypen (om det var en absorbent) och efter vi löst det så beställdes stolpen. Eftersom vi använder oss av PPA-plastade stolpar så tar det längre tid än för standard (rotlackade) vilket också bör tas i särskild hänsyn i även i detta fall. Leveransen har nu anlänt och Bogfelts färdigställer TA-plan och ordnar TMA-bil. De ska även ansöka om nödvändiga tillstånd i ISY-case för TA & schakt.

Sammanfattningsvis förväntas stolpen vara uppe inom 3 veckor beroende på handläggningstid från båda hållen relaterat till TA-tillstånd & schaktlov.

Dyrare föreningsliv

Jag läser att det kan bli dyrare för föreningar i Huddinge.
Ja det blir om Vibeka Bildt (FP) får som hon vill.
Förvaltningen gör en utredning som tittar på frågan i olika synvinklar och jag hoppas att de inser hur viktigt nolltaxan är för föreningslivet i Huddinge.
Jag tycker att det helt fel att ställa  föreningslivet  mot skolan.
Socialdemokraterna i Huddinge presenterade i sin budget alternativ en betydligt högre satsning på skolan och kulturlivet än koalitionen gjorde utan att ta bort nolltaxan.

Ta inte bort nolltaxan. Huddinges föreningsliv är fantastiskt.

Dyrare föreningsliv
Dyrare föreningsliv

Arbetslöshet i Sverige är på väg ner

Oktober 2006 tillträdde den borgerliga regeringen. De fick ärva av Göran Perssons regering en överskott på drygt 80 miljarder i statsfinanserna och en arbetslöshet på 6% (1) .
8 år senare, 5 jobbskatteavdrag, sänkning av restaurangmomsen , sänk arbetsgivaravgiften för unga, Rut & Rot var situationen annorlunda. Nu har de lyckats vända 80 miljarder plus till minus.
och arbetslösheten var nu 1,5% högre än när de tillträdde nämligen 7,5% .

Men nu är det en ny regeringen som har som mål att Sverige ska ha det lägsta arbetslösheten i EU år 2020, och det började bra.
Sedan valet har  arbetslösheten gått stadigt nere.

Arbetslöshet i Sverige
Arbetslöshet i Sverige

Arbetslöshets kurvan
1 = oktober 2006 = 6%  Procent,  6,7% säsongsrensat och utjämnat
2 = oktober 2014 = 7,5%  Procent,  7,9% säsongsrensat och utjämnat
3 = juli 2015 = 6,5%  Procent,  7,4% säsongsrensat och utjämnat

källa

Det glädjer mig att C,FP & M ansluter sig till vår förslag.

I juni debatterades budget i Huddinges kommunfullmäktige. Där föreslog Socialdemokraterna att utredningar om möjligheten att dra tunnelbana till Huddinge ska komma igång. På sida 18, punkt 4 i protokollet kan jag läsa:
– Emil Högbergs (S) m.fl. förslag att Kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för att utredningar om möjligheten att dra tunnelbana till Huddinge ska komma igång.
På samma sida stor det:
– Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat avslå samtliga fyra förslag.
Alla 6 partier i koalitionen röstade emot.

Nu kan jag lösa att Centerpartiet i Huddinge skriver:
”Centerpartiet välkomnar att nästa steg tas i utbyggnaden av Stockholms kollektivtrafik och tunnelbana via Sverigeförhandlingen. Centerpartiet kommer som enda parti att driva frågan om tunnelbana till Segeltorp.
Först röstar de emot S förslag i juni och sedan skriver de att de är den ”enda parti att driva frågan om tunnelbana” – Ja, vad ska man säga, det är ett försök att vinna politiska poäng.

Det som är också intresant är att kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) på samma möte i juni kritiserade Socialdemokraterna och Emil Högberg för att förslagit:
– Att kommunstyrelsen får i uppdrag att aktivt verka för bättre tvärkommunikationer såsom Spårväg Syd och Tvärförbindelse Södertörn (med kapacitetsstark busstrafik), samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för att utredningar om möjligheten att dra tunnelbana till Huddinge ska komma igång. I stället för att endast verka för Spårväg Syd.

Detta var i juni. Två månader senare står han bakom en artikeln:”Det räcker inte att bygga i innerstaden” som tar upp alternativet förlängning av tunnelbanans röda linje från Fruängen till Kungens kurva.

Innan sommar pratade jag med en av ledande moderaterna i Huddinge som tyckte att vårt förslag om T-bana till Kungens kurva var orealistiskt.

Jag är glad ändå att C,FP och M ansluter sig till S förslag om utredning av tunnelbana till Huddinge och jag kan inte förstå varför de var så negativa för två månader sedan.
Troligen för det var inte deras förslag.