Sverige blir en vinnare på massinvandringen

Det var inte så länge sedan som Fredrik Reinfeldt sa att vi kommer behöva ändra pensionsålder till 75. Vi blir äldre och äldre och det kommer finnas brist på arbetetskraft som försörjer de äldre och bär upp välfärden. Han kanske hade rätt eftersom vi ser ett stort problem med att hitta rätt personal till visa yrken, visa av de är väldigt viktiga yrken som sjuksköterskor och lärare om jag ska ta som exempel.

Men vad Fredrik Reinfeldt inte räknade med var att det skulle komma så många flyktingar till Sverige år 2015 och troligen även 2016. Dagen kommer och vi ska titta tillbaka och se vilken underbar insats vi gjorde med att hjälpa så många på flykt och samtidigt kommer vi vara glada över att pensionsålder står fortfarande stilla på 65 år och detta  tack vare alla dessa människor. Länder som inte ta sitt ansvar idag kommer vara de stora förlorare. Detta kan man se redan i dag när man granskar länders ekonomi, t.ex. Japans.

Just nu befinner landet i en väldigt ansträngd situation men vi har ett långt land som är ganska glest bebyggt och vi är även ett rikt land. Så det är inte så konstigt att vi tar hand om så många. Men vi är inte ensamma i världen. Turkiet, Jordanien och Libanon är några länder som tar ett stort ansvarar. Men vi måste fortsätta arbetet med att flera länder ska vara med och hjälpa till och i Sverige ska alla kommuner bidra.  Flera bostäder och skolor måste byggas och jag är glad att flera kommuner i Stockholms region har ökat byggtakten, men vi måste ha tålamod, ett byggprojekt tar några år.

 

En intresant artikel jag hittade i Newsweek:
Refugee Could Give Europe’s Economy a New Lease of Life

Bra men räcker inte

I veckans Mitt i Huddinge läser jag artikeln
-Betygen fortsätter stiga. Men andelen behöriga elever till gymnasiet har inte ökat.

Meritvärde Huddinges skolor
Meritvärde Huddinges skolor

Vist är det bra att kurvan pekar upp för meritvärdena, men jag kan konstatera att skillnaden mellan Kungsklippeskolan som klättrade till plats 1 med meritvärde på 259,6 till Vårbyskolan på plats 12 med 179,7 är enorm. Det motsvarar  en snitt betyg mellan C och E.  Det är just ojämlikheten mellan skolorna i Huddinge som vi Socialdemokrater har pekat länge som en utmaning för kommunen.

I frågan om varför inte flera blev behöriga när snittbetyg har gått upp  säger grundskolchef i kommunen  Kerstin Gelfgren att resultatökning beror troligen på att de elever som har redan bra betyg har blivit bättre medan de som har svårt stått stilla.

Ordförande i grundskolsnämnden Jelena Drenjanin (M) säger att kommunen börjar se effekter av de satsningar som gjorts.
Är hon nöjd? Ja, det skulle jag tolka som om jag läser kommunens budget för år 2016.
En Socialdemokratiskt budet skulle ge betydligt bättre förutsättningar att ge alla barn en möjlighet att nå gymnasiet.

Socialdemokraterna – Grundskolenämnden tilldelas en uppräkning för priser och löner för 2016 med 2 procent, dvs. 27,7 miljoner kronor.
Koalitionen (M,FP,C,KD,DP,HP)  (SD samma siffror)- Grundskolenämnden tilldelas en uppräkning för priser och löner för 2016 med 1 procent och hyror med 0,07 procent, 13,9 miljoner kronor.

SocialdemokraternaFörskolenämnden tilldelas en uppräkning för priser och löner för 2016 med 2 procent, dvs. 16,1 miljoner kronor.
Koalitionen (SD samma siffror)- Förskolenämnden tilldelas en uppräkning för priser och löner med 1 procent och hyror med 0,07 procent, 8,1 miljoner kronor.

SocialdemokraternaGymnasienämnden tilldelas en uppräkning för priser och löner för 2016 med 1,35 procent, dvs. 6,1 miljoner kronor.
Koalitionen (SD samma siffror) – Gymnasienämnden tilldelas en uppräkning för priser och löner för 2016 med 1 procent och hyror med 0,07 procent, 4,5 miljoner kronor.

Eftersom koalitionens fick sitt förslag genom innebär det troligen nedskärningar i dessa verksamheter. Men det finns en räddning och det att vi har en regering som investerar i skolan. Just nu håller skolorna i Sverige att anställda 3000 lärare med statliga medel. I kommande år så kommer statensinvesteringar öka och inkluderar bl.a. satsningar på elever med svårighet något som behövs om vi menar allvar med att alla ska klara grundskola med betyg  som ge de inträdde till gymnasiet.

 

Har Alliansens glömt val resultatet?

Att KD väljer att lämna DÖ är en sak men att hela Alliansen gör detta är något annat. Hur pålitliga är de? Kan man i huvud taget ingår avtal med dessa partier? Troligen var det redan uppgjort innan KD:s beslutet eftersom de andra inte ens tvekade och meddelade kort efter att DÖ gäller inte länge .

För att förstå varför DÖ kom till så måste man gå tillbaka till valnatten 2014. Valresultatet visade att Alliansen förlorade valet och inget parti och ingen block fick en egen majoritet i riksdagen dvs ingen vinnare. Eftersom den rödgröna blocket var större än Alliansen så fick Stefan Löfven bilda regering. Det är vanligt i Svenskt politiskt med en minoritetsregering.
S + MP valde att inte ta in V i regeringssamarbete för att öppna möjligheten till ett brett samarbete med Alliansen.
Det man inte räknade med var att SD skulle bryta  praxisen där man brukar endast rösta på sin egen budget och röstade även på Alliansens.

Alliansen budget vann och statsminister aviserat om ett nytt val.
Skulle han lämna in sin avskedsansökan och Alliansen skulle ta över så skulle de alltid behöva lita sig till SD för att få genom sina förslag eftersom de rödgröna har flera platser i riksdagen än Alliansen.
Men SD kidnappade svenskt politiken genom att kräva anpassning av invandringspolitik till deras krav annars skulle de fälla varje regering även  Alliansens, och ett nytt val skulle troligen inte ändra maktbalansen och kaoset skulle försätta.

December Överenskommelse DÖ  var ett sätt att få ett stabilt styre av landet. DÖ innebär att det största blocket skulle regera och få genom budget.  Det skulle gälla även om det blir en omvänd situation i kommande val.

När KD valde  Ebba Busch  till partiledare var det klart att partiet skulle dra kraftigt åt höger. Hon är troligen beredd att skapade åter osäkerhet i landet. Det var ganska tydligt att hon var ointresserad av att DÖ skulle överleva rikstinget.

Att även de andra Allianspartierna väljer att bryta avtalet var överraskande. Det visar att Alliansens samarbete är viktigare för de än stabilitet i landet, inte minst när landet befinner sig i en extrem situation. Jag tycker att det är helt respektlöst och oansvarigt att bryta ett avtal som tecknades för endast 10 månader sedan.

Har Alliansen glömt att de har förlorade valet?  Nu återstår att se hur de agerar i framtiden. Väljer de att lägga en gemensam budget så kommer det troligen leda direkt till nytt val.

 

 

Ett bra förslag från SRV

Den 23 september 2014 lämnade jag en protokollsanteckning på Miljönämndens sammanträdde. Jag var kritiskt till att SRV inte gjorde tillräckligt för att renhållningstaxa skulle ge ett ekonomiskt incitament för att flera skulle vilja sortera. (Se protokollsanteckning längre ner)
Men i årets förslag så har de gjort detta, ett väldigt bra förslag.
Se förslaget på Huddinge.se

Två viktiga delar i förslaget som är precis vad jag har hoppats på.:

  •  Öka incitamentet för utsortering av matavfall. Skillnaden mellan de två abonnemangen utökas till 500 kronor inklusive moms genom att taxan för de som sorterar ut sitt matavfall sänks med 50 kronor och abonnemanget för osorterat höjs med 100 kronor.
  •  Avgiften för Sortera Hemma sänks under en femårsperiod med 200 kronor per år (inklusive moms), för att på sikt nå samma taxa som ett matavfalls abonnemang.

protokollsanteckning punkt  5 – Remiss från kommunstyrelsen till Miljönämnden.   – Förslag till ändringar i renhållningstaxan att gälla från och med 1 januari 2015

Vi instämmer med förvaltnings synpunkt om att taxan bör vara konstruerad så att avfallshantering  som främjar miljön belönas.

Därför tycker vi att det är fel att systemet ”Sorterahemma” räknas som extra tjänst. Vi är medvetna om att hämtning av förpackningar ligger utanför den kommunala monopolet men tror ändå att systemet främjar kommunens miljömål.

Därför tycker vi att kommunstyrelsen bör agera för ändring av taxorna så det ska vara mer balans mellan Sorterahemma och de andra tjänster.

Med de nya taxorna betalar en villaägare 361 kr för att sortera sitt avfall och väljer hen att sortera matavfallet blir skillnaden 797kr.

I dokumentet ”Renhållningstaxa 2015” sida 3 kan man avläsa: (inkl. moms)

Abonnemang osorterat årsavgift – 240 l kärl             1244 kr (1555 kr)

Abonnemang Källsortering av matavfall årsavgift 140l kärl matavfall + 240l kärl restavfall                                                                 895 kr   (1119 kr)

Sorterahemma årsavgift Tömning hushållsavfall                                                                                                                 709 kr   (886 kr) + Sorterahemma– förpackningar                                           824 kr   (1030kr)                                                                                                              ———————-                                                                                                              1533 kr ( 1916kr)

Slutord: Väljer en villaägare att inte sortera alls blir avgiften 1 555kr. Väljer hen att vara ”duktig” och sortera matavfallet så belönas hen med 436kr och betalar 1 119kr. Detta ser vi väldig positive på. Men väljer hen att vara extra ”duktig” och sortera i 10 fraktioner så få hen betala 1 916kr.

Yosef Sigal  ledamot (S)
Karin Olsson ersättare (V)