Tvärförbindelse Södertörn

För några år sedan sa jag att det är helt galet att man bygger en väg rakt genom Flemingsbergsskogens naturreservat. Vägen måste gå i tunnel sa jag.  Detta var inte en realistiskt alternativ tyckte många.  Men i går på kommunfullmäktige i Huddinge sa vi ja till avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun och Trafikverket om tunnellösning genom Glömstadalen. Trafikverket är klara med att målet är även tunnel under Flemingsbergsskogens naturreservatet, annars klarar man inte miljökraven.
Socialdemokraterna i Huddinge förespråkar kollektivtrafik på egen körfält på det nya vägen och vidare genom Förbifart Stockholm, en BRT lösning.  (BRT i Sverige)
Ja, flera vägar leder till ökat trafik och prognoserna pekar på ökning från dagen 20 000 till 90 000 bilar/dag. Men alternativet blir att skicka all trafik från det nya Stockholm Norvik Hamn genom Stockholm. Då har jag inte ens nämnt utveckling i Nynäshamn, Haninge och Tyresö.
Jag är inte en förespråkare av flera vägar men denna väg med kollektivtrafik kommer troligen bidra till minskat koldioxidutsläpp.

stöd och matchning

Min egen erfarenhet av privat Stöd Och Matchning är att staten fick betala för en tjänst som gav mig absolut ingenting. 🙁

Efter ett antal månader i arbetslösheten fick jag ett erbjudande av Arbetsförmedlingen om att ingå i programmet Stöd och Matchning. Den 14/9 var jag på en informationsträff om programmet som skulle starta den 27/9.
Jag valde en av aktörerna i listan, aktör  X  (en extern aktör) som är specialist i IT-jobben. I de två veckor i mellan han jag söka ett antal IT-tjänster och kom på en intervju, 29/9.
27/9 ringde jag  X eftersom de har än inte kontaktat mig och bokat ett möte, det blev 4/10. På mötet gick vi genom allt jag har gjort och vad jag kan göra för att få ett jobb. Mötet avslutade med att vi skulle avvakta svaret från intervjun innan vi sätter igång med insatser.  Nästa möte bokades till 18/10.
Under tiden fick jag besked att jag har gått vidare till intervju 2 men datumet var inte bestämt innan mötet hos X så mötet gav inget. Nästa mötet  3/11 var bara någon dag efter intervju 2 och nu var jag riktigt  nära jobb så även detta mötet gav inget.
I den kommande vecka fick jag både besked att jag snubblade på mållinjen och blev kallad på en intervju på Arbetsförmedlingen till en tjänst som kundresurs.
Den 18/11 var jag på intervju och den 21/11 träffade jag X för fjärde gången, vad tyckte X då? Ja, vi väntar på svar från AF.  Det blev sista möte hos X eftersom att  1/12 började jag arbeta på Arbetsförmedlingen.

64 dagar var jag inskriven hos X. Jag träffade X 4 gånger i ca 30min/gång. Jag fick ersättning från Försäkringskassan istället för A-kassan. – Det gav mig inget men kostade staten ganska mycket. För X var jag en väldigt lönsam kund.

Jag undrar vad M+SD+C+L+KD förslag – Arbetsförmedlingen borde inte arbeta med jobbmatchning kommer att kosta skattebetalarna.

Kan någon berätta för de att redan idag ligger mycket av jobbmatchning på externa aktörer.

Arbetsförmedlingen har dåligt ryckte men gör en fantastiskt jobb.