Det går bra för Sverige

Det går bra för Sverige trots att Alliansen fortsätter att upprepa gång på gång att regeringens politik är skadlig.

Riktiga siffror hittar man hos  SCB:

  • Antalet fast anställda fortsatte att öka

  • Antalet personer i arbetskraften ökade

  • Antalet sysselsatta fortsatte öka

  • Antalet fast anställda ökade

  • Arbetade timmar ökar

  • Arbetslösheten sjunker

I dec var antalet personer i arbetskraften i åldern 15-74
5 230 000, icke säsongrensat. Jämfört med december 2015 var det en ökning med 65 000. Samtidigt var  337 000 arbetslösa, en minskning med ca 7000.
Lägger man ihop dessa två siffror så är det 72000 personer till som har ett arbete att gå till.
Jag vet, Arbetslösheten bland utlandsfödda är fortfarande högt. Men det tar tid för de nyanlända att lära sig Svenska och att hitta arbete att gå till. Tålamod , jag tror att det kommer gå bra, vi på arbetsförmedlingen-etableringen jobbar stenhårt för att de ska slussas in i arbetsmarknaden men vi vet att det är viktigt att de först lär sig svenska.

Kommentera