Tvärförbindelse Södertörn

För några år sedan sa jag att det är helt galet att man bygger en väg rakt genom Flemingsbergsskogens naturreservat. Vägen måste gå i tunnel sa jag.  Detta var inte en realistiskt alternativ tyckte många.  Men i går på kommunfullmäktige i Huddinge sa vi ja till avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun och Trafikverket om tunnellösning genom Glömstadalen. Trafikverket är klara med att målet är även tunnel under Flemingsbergsskogens naturreservatet, annars klarar man inte miljökraven.
Socialdemokraterna i Huddinge förespråkar kollektivtrafik på egen körfält på det nya vägen och vidare genom Förbifart Stockholm, en BRT lösning.  (BRT i Sverige)
Ja, flera vägar leder till ökat trafik och prognoserna pekar på ökning från dagen 20 000 till 90 000 bilar/dag. Men alternativet blir att skicka all trafik från det nya Stockholm Norvik Hamn genom Stockholm. Då har jag inte ens nämnt utveckling i Nynäshamn, Haninge och Tyresö.
Jag är inte en förespråkare av flera vägar men denna väg med kollektivtrafik kommer troligen bidra till minskat koldioxidutsläpp.

Kommentera