Har regeringen tur med hög konjunktur?

1 maj 2014 lyssnade jag på Karl Petter Thorwaldsson, LO:s ordförande. Han sa då att LO ekonomer har räknat ut att staten behöver satsa 70 miljarder på välfärden.  Denna regering har investerat 76 miljarder.
Och för de som påstår att regeringen har tur med ekonomi så kan jag säga så har. Låg konjunktur eller hög konjunktur kan man förstärka eller försvaga. Och ändå kan en del påstå att  S har alltid tur att styra i hög konjunktur och M har otur och styr i låg konjunktur. Ja, men så är självklart inte.
Investerar man 76 miljarder under en mandat period på välfärden och gör stora satsningar på kommunerna, klimat, försvaret, tullen, polisen, utbildning , sjukvården,  bostäder. m.m och samtidigt amorterar man på statsskulden så den är nu på det lägsta andel av BNP sedan 1976 så förstärker man  ekonomin och tar ansvar, På så sett så förstärker man hög  konjunkturen.

Ja, och resultatet är fantastiskt. Bl.a. 28 000 fler lärare och fler än 100 000 går till arbetet i välfärden. 300 000 fler har fått arbete sedan regeringen har tillträde. 43% av de nyanlända har idag arbete eller studerar 90 dagar efter etableringsperioden är slut det är 10% enheter högre än föra året och det hösta nivå på länge (aktuellt mars 2018). Ungdoms arbetslöshet är lägre än på många år och målet med 90 dagars garantin för ungdomar är nåd. Förutom detta så är arbetslösheten snart på samma nivå som 2008 trots massiv invandring år 2015. Bygg takten är den högst sedan miljonprogrammen,

Antal platser på högskolan har ökat kraftigt med bl.a. stora nya grupper av lärare, poliser, vård personal och andra bristyrken samt stora satsningar på miljöforskningar.
barnbidraget har höjds , studiebidraget också , pensionärsskatten håller på att avskaffas, höjd bostadstillägg m.m. och detta förstärker hushållens ekonomi.

A-kassa har höjds och stora satsning görs p arbetsmiljön. Vi få inte glömma att A-kassa är en försäkring och inte bidrag och är väldigt viktigt för rörlighet på arbetsmarknaden.

Vårddebatten är extra intressant. För det första drivs vården av landstingen och inte staten. Regeringen tog bort kömiljarden och ersatt denna med ett betydligt stor summa till vården.  De borgerliga, inte minst KD pratar alltid om kömiljarden som försvann men inte om de antal miljarder som har tillkommit.
Men det de borgerliga inte vill prata om är Nya Karolinska som de minskar till ”en byggnad i Solna” och har blivit världens dyraste sjukhus. de pratar gärna om kömiljarden men inte om en ca 60 miljarder projekt.

Skulle vara ändå så att S har tur när man styr landet, landstinget eller kommunen  och M har otur då är det bäst att S alltid styr för då kommer vi alltid ha hög  konjunktur 🙂