SIV

Socialdemokratiska Israelvänner

Sedan starten av SIV är jag medlem och  2012-2017 viceordförande.
Mer om Siv kan du läsa längre nere eller på SIVs hemsida.
Följe SIV på Facebook
——————————————————————————————————–
150507
Ett av SIVs uppdrag är att träffa Socialdemokratiska representanter för att berätta om organisationens arbete för en balanserad syn på konflikten i Israel.
Den 6 maj har jag och SIVs ordförande Ulla Rydbeck haft ett bra möte med den Socialdemokratiska gruppen i utrikesutskottet i riksdagen. Jag vill skicka ett tack till utskottets gruppen som tog tid för att lyssna på oss och ställde viktiga frågor.
——————————————————————————————————–
Ett fantastiskt tal av Arbetarpartiets partisekreterare Hilik Bar på en konferens i Washington.

——————————————————————————————————–
* Den 25 november 2014 hade jag ett möte med Arbeta partiets parti sekreterare på den Israeliska parlamentet – Knesset.  Här är en sammanfattning från mötet med Hilik Bar

* Den 15 oktober 2014 var jag i riksdagen tillsammans med SIVs ordförande Ulla Rydbeck på ett möte med Socialdemokraternas internationella sekreteraren Andrine Winther och diskuterade relationen mellan SIV och Socialdemokraterna och SIVs roll i relation till de socialistiska partierna i Israel. Arbetar partiet och Meretz.

——————————————————————————————————–
Jag tycke att det är viktigt att Sverige ser balanserad på konflikten mellan Israel och grannländerna och stödjer de krafter som vill nå fred på båda sidor.

SIV Socialdemokratiska Israelvänner bildades i januari 2011. Israel har i 66 år existerat som demokratisk stat. Under de första årtiondena efter självständigheten 1948 regerades landet av demokratiska socialister. Världens sympatier var starka för den judiska staten. I och med sexdagarskriget 1967 förändrades bilden av Israel. Landet hade mot sin vilja blivit en ockupationsmakt. Under sjuttiotalet fick både Sverige och Israel borgerliga regeringar. Relationen mellan våra länder svalnade för att under Göran Perssons tid åter stärkas.

Socialdemokratiska Israelvänner vill gärna fortsätta i den positiva andan. Samtidigt känner vi sorg över att den israeliska socialdemokratin och fredsrörelsen försvagats. Högernationalister på frammarsch väcker samma avsky oavsett om det sker i Israel eller Sverige. Vi är Israelvänner vänder oss emot ockupation och bosättningar. Vi accepterar inte säkerhetsbarriärens placering på palestinskt land. Vi stödjer en tvåstatslösning, ett demokratiskt och självständigt Palestina i fred med Israel. Socialdemokratiska Israelvänner, SIV, är en förening för organiserade socialdemokrater som värnar staten Israel. SIV vill verka för solidaritet, dialog och kunskapsutbyte med och mellansocialdemokrater i Sverige och i Israel.

Kommentera