Om mig

Jag heter Yossi (Yosef) Sigal.  Jag är en miljöengagerad Socialdemokrat och har varit
medlem i partiet sedan oktober 2006.
Som förtroendevald sitter jag  sedan oktober 2014 som ledamot i Huddinges Kommunfullmäktige och sedan januari 2015 i Huddinges Natur & Byggnadsnämnden där jag är viceordförande och gruppledare.
Jag är även Socialdemokraternas gruppledare i Miljöberedningen och ersättare i Rådet för fysisk planering

Till valet 2018 är jag nominerad till kommunfullmäktige i Huddinge på plats 12 och till landstingsfullmäktige på plats 11

Min ambition är att någon dag bli invald till Huddinges Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. Bli invald till Stockholms läns landsting för att jobba med kollektivtrafik frågor och även har en ambition att någon dag bli invald till riksdagen.

Jag är även engagerat i SIV – Socialdemokraterna Israel Vänner. En organisation som strävar efter en balanserat syn på konflikten mellan Israel och Palestinierna.
Där jag är viceordförande.

På årsmöte den 28 mars 2015 valdes jag som ledamot i styrelsen för Huddinges Socialdemokraterna. Ett spännande uppdrag att vara med och utveckla organisationen.

Sedan 2012 är jag ledamot i Segeltorps Socialdemokraternas styrelsen.

För mig var Socialdemokraterna ett självklart val eftersom partiets ideologi ligger nära mina egna värderingar. Förutom för att kämpa för den gröna och kemikaliefritt samhälle har jag många andra frågor som jag tycker är viktiga och spännande att engagera i. Skolan,Samhällsplanering, fritidsfrågor och att alla människor ska behandlas rättvist och jämlikt oavsett kön, ålder eller sexuella läggning är några exempel.
För mig är nolltolerans mot rasismen och antisemitismen en självklarhet.

Jag är är feminist och engagerar mig för att kvinnor ska ha lika möjligheter som män i samhället.

Mest är jag engagerad i klimatfrågan som är vår ödes fråga  och även i det jämlikt samhället. Många konflikter föds p.g.a. ojämlikhet.

I föra mandat period 2011-2014 satt jag i Miljönämnden i Huddinge.
(Den lades ner i år)

På denna hemsida kan du följa min politiska engagemang.

Kommentera