Miljöberedning

I juni 2015 blev jag invald i den nyinrättade miljöberedning i Huddinge. Jag är glad att få förtroendet och tycker att det blir väldigt kul och spännande att delta i arbetet för ett hållbart Huddinge.

2017-02-13

I dag hade vi många intressanta info punkter.

Folkhem – http://folkhem.se/sv/framtida-hus/soderkakar

Information för Naturvården 2017

Huddinge Naturkarta.  https://naturkartan.se/huddinge

Nr 14- 2016-12-08 – Protokoll & Kallelse

Nr 13- 2016-11-17 – Protokoll & Kallelse

Nr 12- 2016-10-20 – Protokoll & Kallelse

Nr 11- 2016-09-22 – Protokoll & Kallelse

Nr 10- 2016-08-25 – Protokoll & Kallelse

Nr 9- 2016-05-19 – Protokoll & Kallelse

Nr 8- 2016-04-28 – Protokoll & Kallelse

Nr 7- 2016-03-31 – Protokoll & Kallelse

Nr 6- 2016-03-03 – Protokoll & Kallelse
Hade inte möjlighet att vara med

Nr 5 – 2016-02-04 – Protokoll & Kallelse

Nr 4 – 2015-12-02 – Protokoll & Kallelse

Nr 3 – 2015-11-12 – Protokoll & Kallelse

Nr 2 – 2015-10-08 – Protokoll & Kallelse

Nr 1 – 2015-09-10 – Protokoll & Kallelse
Miljöberedningens roll var mötets första frågan. Jag tyckte att det var en bra diskussion med många bra synpunkter.  Jag tyckte att det finns ett behov till ökat information till medborgarna och företag i kommunen.  Information om bl.a. kemikalier och vattenfrågor.

Vi fick information om mängder importerat sopor till  Igelstaverket som ägs delvis av Huddinge kommun.  Det handlar om ca 12% av bränsle mixen. På min fråga om det stämmer att Igelstaverket importerar stora mängder sopor samtidigt som den kommunägda bolaget SRV betalar för att bränna soporna i Högdalen? fick jag det korta svaret – ja det stämmer.
Varför är det så där? ja det kommer ställa fråga om senare.

Vi fick en lägesredovisning  om det nya Miljöprogrammet som ska ersätta agenda 21. Viktigt att arbete för den hållbara samhälle inte stannar så att det nya programmet är på plats i tid och att det täcker alla de nationala krav som påverkar Huddinge.

Mobility management-plan för Huddinge kommun – miljöberedningens remissvar var den sista punkten vi han med.
Det är ett ämne jag älskar att diskutera. Hur ska vi göra så andel gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer ska öka bland kommunens personal och politiker.  Att de flesta anställda i kommunen åker bil till jobbet trots att de flesta bor mindre än 5 km bort är oroande. Många av de säger att de skulle bytta bort bilen mot  kollektivtrafiken om kvalitet och turtäthet skulle vara bättre.  Att alliansen i landstiget bestämde om besparings krav på SL gör inte det bättre.
Att personalen och politiker får parkera grattis på kommunens parkering är fel tycker jag. Pengarna kan gå istället för subvention av SL kort, köp av cyklar eller annat som gynnar miljön.
Skulle alla arbeta för ett hållbart Huddinge så skulle det var redan klart för länge sedan.