Etikettarkiv: bostäder

Det går bra för Sverige

Skulle jag vakna idag efter en lång period sömn, starta min tv eller  öppna en tidning så skulle jag tro att Sverige håller på att gå under. Men så är inte är fallet, det går faktiskt bra för Sverige.

Om detta skriver riksdagsledamöter Hans Hoff och Kristina Nilsson Det går visst bra för svensk ekonomi där skriver de bl.a.
– Nya siffror från Eurostat som släpptes nyligen visar på en mycket stark utveckling. Sveriges BNP ökade med 3,9 procent jämfört med samma kvartal förra året. Enligt Eurostat är det tredje bäst i hela EU och en historiskt hög nivå. När den förra regeringen lämnade över rodret låg Sverige på åttonde plats.

Igår kom SCBs siffror för arbetsmarknads utvecklingen för november där de skriver om en fortsatt förbättrat arbetsmarknadsläge.
Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 873 000 i november 2015, icke säsongsrensat. Det är en ökning med 87 000 jämfört med november 2014. Antalet arbetslösa minskade med 55 000 till 325 000 och andelen arbetslösa minskade med 1,2 procentenheter till 6,2 procent. Antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 167,1 miljoner per vecka. Säsongsrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt en minskning av arbetslösheten, som uppgick till 7,0 procent.

Igår antog riksdagen regeringens budget:
2016 – investeringarnas år
– Miljardinvesteringar för fler jobb.
– Investeringar i skolan och utbildning. Från förskolan till högskolan.
Den största investering på miljön på minst 20 år.
– Sänkt skatt för pensionärer.
– Miljardsatsning för fler bostäder.
– Investering på järnvägen och järnvägsunderhåll.
– Snabbspår till jobb för nyanlända.
och mycket mera.

Det finns en del annat som går åt rätt håll.
– Regeringen antog en ny strategi för Syrienkrisen.
– Från 1 februari tas bort den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen.
Förbättrad psykisk hälsa för unga.
Fas 3 ska avskaffas.
En jämställd föräldraförsäkring

Ja, mycket är påbörjat. Stefan Löfven sa på en intervju i veckan att så mycket som 97 av 105 punkter som finns med på valmanifesten är påbörjade.

Trots en svår flyktingsituation så går det bra för Sverige och 2016 kommer säkert att gå ännu bättre med alla dessa investeringar.
Och visst kan vi nå EUs lägsta arbetslösheten 2020, men då återstår mycket jobb.

Tänk positiv så må du säkert bättre, det gör jag i alla fall.

 

Det ska finnas balans mellan naturreservat och bostäder

Den hållbara samhället måste bygga på en balans mellan natur och bostäder.
I Masmo tunnelbana finns en förberedd uppgång mot skogen för att kunna bygga kollektivtrafiknära bostäder.
Jag kommer så väl ihåg den strid som pågick 2010 i Huddinges kommunfullmäktige om inrättat av en liten naturservat på Masmo berget.
Jag satt hemma och tittade på webbsändningarna från kommunfullmäktige där de borgerliga partierna stressade fram ett beslut om en naturreservat i samarbete med MP.
På andra sida var vi Socialdemokraterna som menade att det är viktigt att skydda naturen men inte just den i Masmo där man kan bygga kollektivtrafiknära, något som passa in i Huddinges vision. Men vi Socialdemokraterna förlorade striden.
Nu kommer kritik mot icke balans mellan naturreservat och bostäder och i inslaget använder de just Masmo berget. som exempel.
Jag tycker att det är dags att göra en inventering av värdera i Huddinges naturreservat för att se om det finns möjligheter att flytta på gränserna. Samtidigt så kan man titta på andra område som kan skyddas, som t.ex. Flottsbro som just nu finns planer på att skydda.