Etikettarkiv: huddinge

Extratjänster

Den som känner mig vet att jag gillar statistik. Här är en sammanställning av antal extratjänster i Stockholms län.
källa: Arbetsförmedlingen.

Tabellen nere visar antal extratjänster och rankningen baserad på  antal invånare (2017) delat på antal extratjänster i feb 2018

Bästa kommuner att använda extratjänster:
1) Järfälla 354  invånare  per tjänst
2) Nynäshamn 598
3) Sigtuna 604

Sämsta kommuner:
26) Lidingö 7864  invånare  per tjänst
25) Huddinge 6471
24) Vaxholm 5916

Statistik extratjänster feb 2018
Statistik extratjänster feb 2018

Tvärförbindelse Södertörn

För några år sedan sa jag att det är helt galet att man bygger en väg rakt genom Flemingsbergsskogens naturreservat. Vägen måste gå i tunnel sa jag.  Detta var inte en realistiskt alternativ tyckte många.  Men i går på kommunfullmäktige i Huddinge sa vi ja till avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun och Trafikverket om tunnellösning genom Glömstadalen. Trafikverket är klara med att målet är även tunnel under Flemingsbergsskogens naturreservatet, annars klarar man inte miljökraven.
Socialdemokraterna i Huddinge förespråkar kollektivtrafik på egen körfält på det nya vägen och vidare genom Förbifart Stockholm, en BRT lösning.  (BRT i Sverige)
Ja, flera vägar leder till ökat trafik och prognoserna pekar på ökning från dagen 20 000 till 90 000 bilar/dag. Men alternativet blir att skicka all trafik från det nya Stockholm Norvik Hamn genom Stockholm. Då har jag inte ens nämnt utveckling i Nynäshamn, Haninge och Tyresö.
Jag är inte en förespråkare av flera vägar men denna väg med kollektivtrafik kommer troligen bidra till minskat koldioxidutsläpp.

Bra men räcker inte

I veckans Mitt i Huddinge läser jag artikeln
-Betygen fortsätter stiga. Men andelen behöriga elever till gymnasiet har inte ökat.

Meritvärde Huddinges skolor
Meritvärde Huddinges skolor

Vist är det bra att kurvan pekar upp för meritvärdena, men jag kan konstatera att skillnaden mellan Kungsklippeskolan som klättrade till plats 1 med meritvärde på 259,6 till Vårbyskolan på plats 12 med 179,7 är enorm. Det motsvarar  en snitt betyg mellan C och E.  Det är just ojämlikheten mellan skolorna i Huddinge som vi Socialdemokrater har pekat länge som en utmaning för kommunen.

I frågan om varför inte flera blev behöriga när snittbetyg har gått upp  säger grundskolchef i kommunen  Kerstin Gelfgren att resultatökning beror troligen på att de elever som har redan bra betyg har blivit bättre medan de som har svårt stått stilla.

Ordförande i grundskolsnämnden Jelena Drenjanin (M) säger att kommunen börjar se effekter av de satsningar som gjorts.
Är hon nöjd? Ja, det skulle jag tolka som om jag läser kommunens budget för år 2016.
En Socialdemokratiskt budet skulle ge betydligt bättre förutsättningar att ge alla barn en möjlighet att nå gymnasiet.

Socialdemokraterna – Grundskolenämnden tilldelas en uppräkning för priser och löner för 2016 med 2 procent, dvs. 27,7 miljoner kronor.
Koalitionen (M,FP,C,KD,DP,HP)  (SD samma siffror)- Grundskolenämnden tilldelas en uppräkning för priser och löner för 2016 med 1 procent och hyror med 0,07 procent, 13,9 miljoner kronor.

SocialdemokraternaFörskolenämnden tilldelas en uppräkning för priser och löner för 2016 med 2 procent, dvs. 16,1 miljoner kronor.
Koalitionen (SD samma siffror)- Förskolenämnden tilldelas en uppräkning för priser och löner med 1 procent och hyror med 0,07 procent, 8,1 miljoner kronor.

SocialdemokraternaGymnasienämnden tilldelas en uppräkning för priser och löner för 2016 med 1,35 procent, dvs. 6,1 miljoner kronor.
Koalitionen (SD samma siffror) – Gymnasienämnden tilldelas en uppräkning för priser och löner för 2016 med 1 procent och hyror med 0,07 procent, 4,5 miljoner kronor.

Eftersom koalitionens fick sitt förslag genom innebär det troligen nedskärningar i dessa verksamheter. Men det finns en räddning och det att vi har en regering som investerar i skolan. Just nu håller skolorna i Sverige att anställda 3000 lärare med statliga medel. I kommande år så kommer statensinvesteringar öka och inkluderar bl.a. satsningar på elever med svårighet något som behövs om vi menar allvar med att alla ska klara grundskola med betyg  som ge de inträdde till gymnasiet.

 

Ett bra förslag från SRV

Den 23 september 2014 lämnade jag en protokollsanteckning på Miljönämndens sammanträdde. Jag var kritiskt till att SRV inte gjorde tillräckligt för att renhållningstaxa skulle ge ett ekonomiskt incitament för att flera skulle vilja sortera. (Se protokollsanteckning längre ner)
Men i årets förslag så har de gjort detta, ett väldigt bra förslag.
Se förslaget på Huddinge.se

Två viktiga delar i förslaget som är precis vad jag har hoppats på.:

  •  Öka incitamentet för utsortering av matavfall. Skillnaden mellan de två abonnemangen utökas till 500 kronor inklusive moms genom att taxan för de som sorterar ut sitt matavfall sänks med 50 kronor och abonnemanget för osorterat höjs med 100 kronor.
  •  Avgiften för Sortera Hemma sänks under en femårsperiod med 200 kronor per år (inklusive moms), för att på sikt nå samma taxa som ett matavfalls abonnemang.

protokollsanteckning punkt  5 – Remiss från kommunstyrelsen till Miljönämnden.   – Förslag till ändringar i renhållningstaxan att gälla från och med 1 januari 2015

Vi instämmer med förvaltnings synpunkt om att taxan bör vara konstruerad så att avfallshantering  som främjar miljön belönas.

Därför tycker vi att det är fel att systemet ”Sorterahemma” räknas som extra tjänst. Vi är medvetna om att hämtning av förpackningar ligger utanför den kommunala monopolet men tror ändå att systemet främjar kommunens miljömål.

Därför tycker vi att kommunstyrelsen bör agera för ändring av taxorna så det ska vara mer balans mellan Sorterahemma och de andra tjänster.

Med de nya taxorna betalar en villaägare 361 kr för att sortera sitt avfall och väljer hen att sortera matavfallet blir skillnaden 797kr.

I dokumentet ”Renhållningstaxa 2015” sida 3 kan man avläsa: (inkl. moms)

Abonnemang osorterat årsavgift – 240 l kärl             1244 kr (1555 kr)

Abonnemang Källsortering av matavfall årsavgift 140l kärl matavfall + 240l kärl restavfall                                                                 895 kr   (1119 kr)

Sorterahemma årsavgift Tömning hushållsavfall                                                                                                                 709 kr   (886 kr) + Sorterahemma– förpackningar                                           824 kr   (1030kr)                                                                                                              ———————-                                                                                                              1533 kr ( 1916kr)

Slutord: Väljer en villaägare att inte sortera alls blir avgiften 1 555kr. Väljer hen att vara ”duktig” och sortera matavfallet så belönas hen med 436kr och betalar 1 119kr. Detta ser vi väldig positive på. Men väljer hen att vara extra ”duktig” och sortera i 10 fraktioner så få hen betala 1 916kr.

Yosef Sigal  ledamot (S)
Karin Olsson ersättare (V)

Sverigeförhandlingen

För några veckor sedan lämnade Huddinge kommun en preliminär intresseanmälan till Sverigeförhandlingen och den 30 september ska det upp till diskussion i kommunfullmäktige. Det är viktigt att Huddinge agerar och visar att man vill vara med men jag tycker att både själva förslaget och det sättet det togs fram är beklagligt och inte alls genomtänkt.

När man ska ta ett så stort beslut så är det viktigt att bjuda alla partier till överläggningarna för att få en så stor majoritet bakom besluten. Men så var inte fallet. Koalitionen (M,FP,C,KD,DP,HP) väljer att köra själva och vet inte ens om de få majoritet av kommunfullmäktige med sig. Varför väljer de inte ens prata med kommunens största parti Socialdemokraterna? Själva förslag enligt Huddinge.se ser ut så här:

  • Spårväg syd (Flemingsberg-Kungens kurva-Skärholmen-Segeltorp-Älvsjö).
  • Tågstopp vid resecentrum i Flemingsberg som knutpunkt för höghastighetståg och regionala förbindelser där Stockholms Centralstation inte är slutdestination.
  • Förlängning av tunnelbanans röda linje från Fruängen till Kungens kurva via Segeltorp.

I junis budgetdebatt i kommunfullmäktige lyfte Socialdemokraterna behovet av en sammanhängande kollektivtrafik för ett hållbart Huddinge I förslaget ingick en utredning för tunnelbana till Huddinge, snabbuss system genom förbifart Stockholm och Spårväg syd.

Vad är skillnaden till koalitionens förslag och varför tycker jag att förslaget är inte väl genomtänkt.
Jag skulle vill börja med förslaget ”tågstopp vid resecentrum i Flemingsberg som knutpunkt för höghastighetståg”. Jag tycker att förslaget är bra men det krävs en stor ökning av antal resenärer för att inte stoppet hamnar i Södertälje eller Älvsjö.
Kommunen planera en kraftigt expandering i området och jag hoppas att Spårväg syd byggs, men det inte ens säkert att detta räcker. Förslaget om en snabbuss system Stockholmsbågen från Haninge via Flemingsberg, Kungens kurva, Barkarby till Kista och Täby skulle öka antal resenärer från båda håll.  Därför tycker jag att det är viktigt att snabbussarna ska ingå i Huddinges ansökan. Förutom detta är snabbussarna en backup och avlastning av pendeltågstrafiken och underlättar även för många i regionen att åka snabbt till Karolinska sjukhuset i Huddinge. Även studenter i Huddinges olika högskolor kommer få en möjlighet att hitta en lägenhet även om det är lite längre bort.
Sträckan  Haninge-Flemingsberg beräknas ta då endast 13 min mot dagens 43 min.
Snabbussarna kommer inte konkurrera med Spårväg syd eftersom bussarna kommer köra med endast ett stopp i Flemingsberg och ett Kungens Kurva medan Spårväg syd kommer ha flera stopp mellan dessa destinationer så de kompletterar varandra.

Kungens Kurva står för en betydligt del av Huddinges klimatpåverkan och föreslå en tunnelbana ditt är bra men förslaget  ”Förlängning av tunnelbanans röda linje från Fruängen till Kungens kurva via Segeltorp” är inte genomtänkt. Då binder man förhandlingen till just denna sträcka och riskerar att inte få tunnelbana alls.
Förutom detta så riskerar man projektet Spårväg syd eftersom det är inte troligt att förhandlarna kommer att gå med på både tunnelbana och Spårväg igenom Segeltorp.
Därför tycker jag att det ska stå i ansökan en önskan om en tunnelbana till Kungens Kurva och lämna det till experterna att avgöra sträckningen.
Personligt tror jag att förlängning av den röda linjen från Sätra skulle vara mer samhällsekonomiskt försvarbart. Och det skulle ge en större chans för att Spårväg syd ska gå igenom Segeltorp.

Läs även:
DN ”Så kan Förbifarten bli en grön bussled för regionen”
Scania – Stockholmsbågen
Skanska – Vision Stokholmsbågen
WSP – Stockholmsbågen – från vision till verklighet

Asylsökande i Stockholm

I dagens aftonbladet hittade jag en sammanfattning av statistik över asylsökande i Sverige som jag tyckte var väldigt bra.
Så jag använde mig av det för att få information om Stockholm och funderade över frågan –  Spelar det någon roll vem som styr?
Jag lekte med tanken på en fördelning av asylsökande baserat på antal som bor i kommunen som ska vara baserat på antal som bor där. Självklart måste andra parameter ingå i en sådan fördelning men för nu valde jag att nöja mig med antal invånare i kommunerna av den totalen i Sverige.

Ja, bilden är tydligt. Två rödgröna kommuner i toppen. Södertälje och Botkyrka följd av 5 kommuner med blandat styre. Längre ner? Ja, där hittade jag 10 kommuner med en borgerligt styre. Värsta är trion Ekerö, Danderyd och sist Värmdö.
Nöjd ändå att min hemkommun Huddinge hamnar så högt upp.

Statistik asylsökande i Stockholm
Statistik asylsökande i Stockholm

Dyrare föreningsliv

Jag läser att det kan bli dyrare för föreningar i Huddinge.
Ja det blir om Vibeka Bildt (FP) får som hon vill.
Förvaltningen gör en utredning som tittar på frågan i olika synvinklar och jag hoppas att de inser hur viktigt nolltaxan är för föreningslivet i Huddinge.
Jag tycker att det helt fel att ställa  föreningslivet  mot skolan.
Socialdemokraterna i Huddinge presenterade i sin budget alternativ en betydligt högre satsning på skolan och kulturlivet än koalitionen gjorde utan att ta bort nolltaxan.

Ta inte bort nolltaxan. Huddinges föreningsliv är fantastiskt.

Dyrare föreningsliv
Dyrare föreningsliv

SCB befolkningsförändringar 150331

Nu har SCB presenterat siffrorna för befolkningsförändringar under kvartal 1 – 2015.
Den som följde debatten i Huddinges kommunfullmäktige i måndags kunde tro att Huddinge växer snabbaste i landet.
Men med en snabb titt i tabellen nedan (sorterat efter procentuellt befolkningsökning)
kan jag konstatera att i den första kvartal för 2015 har Stockholms län ökat med 0,32% medan Huddinge befolkningen ökade med 0,16%. När jag räknar upp ifrån ner så är Huddinge faktiskt år bara på plats 23 i länet och 130 i landet.
Så visst finns det stora planer för Huddinge, men dit återstår lång väg.Befolkning Stockholms län 150331

Befolkning Stockholms län 150331

Seminarium om solenergi

Idag var jag på en givande seminarium om solenergi.
Arrangören var energi- och och föreläsare var Lars Andrén.
http://www.drivkraft.nu/

Målgruppen var politiker och tjänstemän i Huddinge, Haninge, Salems och Tyresö kommuner som arbetar med fastigheter, samhällsplanering, exploatering, byggprojekt och bygglov, miljö- och energifrågor.

Vi var ca 20 personer som fick en väldigt bra information Lars Andrén
Kan konstatera att Huddinge representerade av mig (S) och Tomas Nordström (MP)

Solenergi har en enorm potential och den som tror att vi har brist på sol i Sverige har fel var en av budskapen. Sverige ligger faktiskt i samma sol zon som stor del av Tyskland.

En beräkning som har gjort visar att i Sverige finns ca 300 kvkm tak som ligger bra till för installation av solenergi. Sol energi på dessa tak skulle täcka ca 1/3 av Sveriges energi behov.

Efter en prisras på utrustning och kombinerat med bidrag är solenergi en lönsam investering. Solpaneler har en garanti på 30 år men Lars tror att de kan hålla 50-60 år.

Det är betydligt mer lönsamt vid ny byggnation eller vid stora renoveringar. Ett exempel är miljonprogrammen som behövs rustas upp. Varför inte ha en fasad och taket täkt med sol energi. Som villa ägare så behöver jag någon dag bytta takpannor och då kan jag passa på och kombinera med installation av solenergi.

Mycket nytt teknik är på gång. T.ex. att ha möjlighet att koppla tvättmaskin och diskmaskin som kör igång när det finns gått med energi från solen.

I Tyskland har de börjat med att pumpa upp vatten på dag tid med hjälp av solenergi  för att använda vatten kraft på natten. Det är ett sätt att lagra solenergi.

De borgerliga sviker Huddingebor

I kvällens Natur- och byggnadsnämnden i Huddinge debatterade vi en remiss – badplatsprogram.

Vi S+MP+V tyckte att programmet var bra men inte helt, så vi hade ett förslag till beslut som tillägg som de borgerliga + SD röstade emot.
I förslaget hade vi två punkter till beslut:
– att ett av baden i den östra kommundelen, Badudden eller Sjöängsbadet, uppgraderas till kommunbad.
– att lokalisering av ett närbad vid Långsjön (Segeltorp) utreds.

Jag tror inte att de borgerliga var emot och det känns som att det var viktigare för de att rösta emot oss än Huddinges bästa – trist

Så nu vet ni alla hur det ser ut i politiken och ni få gärna sprida information till Skogås, Trångsund och Segeltorp medborgare.

#huddinge