Etikettarkiv: nyanlända

språkplikt för asylsökande

Jag arbetar med nyanlända i etableringen.
Etablering är på max 2 år och jag kan konstatera att en betydande del av den tiden sökande är hos oss går åt svensk undervisning och samhällsorientering.
Två moment som borde ligga betydligt tidigare och därför tycker jag att detta förslag är väldigt positive för de nyanlända och samhället i stort.
För att gå i t.ex. arbetsmarknadsutbildningar krävs att man nå vis nivå i Svenska. Språkinlärning under asylprocessen kan innebära att vi på arbetsförmedlingen kan sätta insatser redan dag 1, inte minst studie insatser och inte behöver vänta tills sökande är färdig med SFI. ?

Pressmeddelande:
Socialdemokraterna lanserar förslag om språkplikt för nyanlända och invandrare

Det går bra för Sverige

Det går bra för Sverige trots att Alliansen fortsätter att upprepa gång på gång att regeringens politik är skadlig.

Riktiga siffror hittar man hos  SCB:

  • Antalet fast anställda fortsatte att öka

  • Antalet personer i arbetskraften ökade

  • Antalet sysselsatta fortsatte öka

  • Antalet fast anställda ökade

  • Arbetade timmar ökar

  • Arbetslösheten sjunker

I dec var antalet personer i arbetskraften i åldern 15-74
5 230 000, icke säsongrensat. Jämfört med december 2015 var det en ökning med 65 000. Samtidigt var  337 000 arbetslösa, en minskning med ca 7000.
Lägger man ihop dessa två siffror så är det 72000 personer till som har ett arbete att gå till.
Jag vet, Arbetslösheten bland utlandsfödda är fortfarande högt. Men det tar tid för de nyanlända att lära sig Svenska och att hitta arbete att gå till. Tålamod , jag tror att det kommer gå bra, vi på arbetsförmedlingen-etableringen jobbar stenhårt för att de ska slussas in i arbetsmarknaden men vi vet att det är viktigt att de först lär sig svenska.

Regeringen levererar

Ofta för man höra att regeringen gör ingenting.
Här är en lista med artiklar som visar en del av det regeringen gör.

Jag kommer uppdatera listen eftersom.