Etikettarkiv: Riksdagen

Det går bra för Sverige

Skulle jag vakna idag efter en lång period sömn, starta min tv eller  öppna en tidning så skulle jag tro att Sverige håller på att gå under. Men så är inte är fallet, det går faktiskt bra för Sverige.

Om detta skriver riksdagsledamöter Hans Hoff och Kristina Nilsson Det går visst bra för svensk ekonomi där skriver de bl.a.
– Nya siffror från Eurostat som släpptes nyligen visar på en mycket stark utveckling. Sveriges BNP ökade med 3,9 procent jämfört med samma kvartal förra året. Enligt Eurostat är det tredje bäst i hela EU och en historiskt hög nivå. När den förra regeringen lämnade över rodret låg Sverige på åttonde plats.

Igår kom SCBs siffror för arbetsmarknads utvecklingen för november där de skriver om en fortsatt förbättrat arbetsmarknadsläge.
Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 873 000 i november 2015, icke säsongsrensat. Det är en ökning med 87 000 jämfört med november 2014. Antalet arbetslösa minskade med 55 000 till 325 000 och andelen arbetslösa minskade med 1,2 procentenheter till 6,2 procent. Antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 167,1 miljoner per vecka. Säsongsrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt en minskning av arbetslösheten, som uppgick till 7,0 procent.

Igår antog riksdagen regeringens budget:
2016 – investeringarnas år
– Miljardinvesteringar för fler jobb.
– Investeringar i skolan och utbildning. Från förskolan till högskolan.
Den största investering på miljön på minst 20 år.
– Sänkt skatt för pensionärer.
– Miljardsatsning för fler bostäder.
– Investering på järnvägen och järnvägsunderhåll.
– Snabbspår till jobb för nyanlända.
och mycket mera.

Det finns en del annat som går åt rätt håll.
– Regeringen antog en ny strategi för Syrienkrisen.
– Från 1 februari tas bort den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen.
Förbättrad psykisk hälsa för unga.
Fas 3 ska avskaffas.
En jämställd föräldraförsäkring

Ja, mycket är påbörjat. Stefan Löfven sa på en intervju i veckan att så mycket som 97 av 105 punkter som finns med på valmanifesten är påbörjade.

Trots en svår flyktingsituation så går det bra för Sverige och 2016 kommer säkert att gå ännu bättre med alla dessa investeringar.
Och visst kan vi nå EUs lägsta arbetslösheten 2020, men då återstår mycket jobb.

Tänk positiv så må du säkert bättre, det gör jag i alla fall.

 

Nu kan S & MP börja styra landet på riktigt.

Idag 16 juni 2015 gick regeringens budget genom riksdagen.
Nu kan investeringar för framtiden börja.

Redan i år kommer bl.a. dessa investeringar göras:
(Lista på Reformer och finansiering)

 •     Kraftig förstärkning av järnvägens underhåll
 •     Utbildningskontrakt åt arbetslösa ungdomar som saknar gymnasiekompetens
 •     Förstärkt A-kassa och sjukpenning
 •     Höjt bostadstillägg för pensionärer
 •     Mer pengar till förlossningsvården
 •     Mer personal inom äldreomsorgen
 •     Kunskapslyft för Sverige – 6500 nya utbildningsplatser i komvux, yrkesvux,
  folkhögskolor & högskolor!

I höst lägger regeringen den stora budgeten och det är då de har möjlighet att genomföra större förändringar. Då planeras bl.a.:

 • 90-dagars garantin
 • Avvecklingen av Fas 3
 • Första steg för avskaffandet av pensionärsskatten
 • Satsningar på förskola, skolan, vuxen bildning.

 

Forum för Tunnelbana

Det var väldigt intressant att vara med på ”Forum för Tunnelbana”. Idag handlade det om nästa steg för Stockholms utbyggnad av kollektivtrafiken inriktat på tunnelbanan. Deltagare var från KTH, MTR, byggbolag, Seko, Riksdagen, Handelskammaren, konsultföretag, Länsstyrelsen, Sverigeförhandlingen, många kommuner, media och Köpenhamns Metro.

Några punkter uppmärksammade jag lite extra.
*  Jonas Eliasson, professor i transportsystem på KTH berättade att försköningen visar att tunnelbana är det mest kostnadseffektiv trafikslag i Stockholm.
* Köpenhamn bygger tunnelbana innan bostäder så folk som flytta ditt inte ska behöva vänja sig med bil och sedan gå över till tunnelbana.
* Kan man använda marknads ökning på mark kring tunnelbana för att finansiera en del av utbyggnad?
* I MTR 2070 vision finns Segeltorp tunnelbana station. Hoppas att vi inte behöva vänta 55 år. Samma gula linje i förslaget går via Vistaberg till Huddinge.
* I Skanska 2070 vision finns koppling mellan Flemingsberg och Haninge, Det gillar jag.
* I långa loppet är det troligen billigare med tunnelbana i tunnlar än övermark. Underhållet blir billigare, antal störningar färre och marken ovan kan användas.
* I Köpenhamns bygger de en ring linje. Det tycker jag är bra för att när det blir stop av någon anledning så kan man åka åt andra hållet.