Etikettarkiv: Tvärförbindelse Södertörn

Tvärförbindelse Södertörn

För några år sedan sa jag att det är helt galet att man bygger en väg rakt genom Flemingsbergsskogens naturreservat. Vägen måste gå i tunnel sa jag.  Detta var inte en realistiskt alternativ tyckte många.  Men i går på kommunfullmäktige i Huddinge sa vi ja till avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun och Trafikverket om tunnellösning genom Glömstadalen. Trafikverket är klara med att målet är även tunnel under Flemingsbergsskogens naturreservatet, annars klarar man inte miljökraven.
Socialdemokraterna i Huddinge förespråkar kollektivtrafik på egen körfält på det nya vägen och vidare genom Förbifart Stockholm, en BRT lösning.  (BRT i Sverige)
Ja, flera vägar leder till ökat trafik och prognoserna pekar på ökning från dagen 20 000 till 90 000 bilar/dag. Men alternativet blir att skicka all trafik från det nya Stockholm Norvik Hamn genom Stockholm. Då har jag inte ens nämnt utveckling i Nynäshamn, Haninge och Tyresö.
Jag är inte en förespråkare av flera vägar men denna väg med kollektivtrafik kommer troligen bidra till minskat koldioxidutsläpp.

Det glädjer mig att C,FP & M ansluter sig till vår förslag.

I juni debatterades budget i Huddinges kommunfullmäktige. Där föreslog Socialdemokraterna att utredningar om möjligheten att dra tunnelbana till Huddinge ska komma igång. På sida 18, punkt 4 i protokollet kan jag läsa:
– Emil Högbergs (S) m.fl. förslag att Kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för att utredningar om möjligheten att dra tunnelbana till Huddinge ska komma igång.
På samma sida stor det:
– Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat avslå samtliga fyra förslag.
Alla 6 partier i koalitionen röstade emot.

Nu kan jag lösa att Centerpartiet i Huddinge skriver:
”Centerpartiet välkomnar att nästa steg tas i utbyggnaden av Stockholms kollektivtrafik och tunnelbana via Sverigeförhandlingen. Centerpartiet kommer som enda parti att driva frågan om tunnelbana till Segeltorp.
Först röstar de emot S förslag i juni och sedan skriver de att de är den ”enda parti att driva frågan om tunnelbana” – Ja, vad ska man säga, det är ett försök att vinna politiska poäng.

Det som är också intresant är att kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) på samma möte i juni kritiserade Socialdemokraterna och Emil Högberg för att förslagit:
– Att kommunstyrelsen får i uppdrag att aktivt verka för bättre tvärkommunikationer såsom Spårväg Syd och Tvärförbindelse Södertörn (med kapacitetsstark busstrafik), samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för att utredningar om möjligheten att dra tunnelbana till Huddinge ska komma igång. I stället för att endast verka för Spårväg Syd.

Detta var i juni. Två månader senare står han bakom en artikeln:”Det räcker inte att bygga i innerstaden” som tar upp alternativet förlängning av tunnelbanans röda linje från Fruängen till Kungens kurva.

Innan sommar pratade jag med en av ledande moderaterna i Huddinge som tyckte att vårt förslag om T-bana till Kungens kurva var orealistiskt.

Jag är glad ändå att C,FP och M ansluter sig till S förslag om utredning av tunnelbana till Huddinge och jag kan inte förstå varför de var så negativa för två månader sedan.
Troligen för det var inte deras förslag.